pastarchivesNiech po wsze czasy każdemu wiadomo będzie, iż uczniowie, którzy pilnością w nauce i wzorowym zachowaniem wyróżnili się, zaszczytu umieszczenia swego imienia w Złotej Księdze niniejszym dostąpili.
Są oni chlubą naszej szkoły.