• Biblioteka

    • Godziny wypożyczeń na rok 2023 / 2024

      

     Poniedziałek 8.00 - 13.00
     Wtorek    8.00 - 13.00
     Środa    8.00 - 12.30
     Czwartek   8.00 - 12.30
     Piątek  8.00 - 13.00


            
              
         
               

  • Ranking czytelnictwa 

   w roku szk. 2023/2024 

   03 styczeń - 29 kwiecień

    

   Wykres prezentuje liczbę  przeczytanych książek w każdej klasie społeczności uczniowskiej SPzOI107.

   Ilość książek jest sumowana od początku semestru II.

    

  • HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

   w roku szkolnym 2023/2024

   1.Podręczniki będą zwracane w bibliotece szkolnej.

   2. Podręczniki mają być przygotowane do zwrotu: bez oprawek, bez zakładek i kartek w książce, usunięte notatki ucznia.

   Zostawić oprawki, które są przyklejone do okładek !!! Siłowe odklejanie niszczy książkę, a kartki się sklejają.

   3. W wyznaczonym czasie według harmonogramu bibliotekarz przychodzi do klasy.

   4. Uczniowie układają podręczniki według kolejności podanej przez bibliotekarza.

   5. Uczniowie przynoszą zestawy podręczników do biblioteki i przekazują bibliotekarzowi.

   6. Bibliotekarz po odebraniu zestawów od klasy sprawdza każdy zestaw:

   * kompletność,

   * jakość podręcznika i zgodność numeru inwentarzowego.

   7. Informacje o zwrotach będą udostępnione nauczycielom i wychowawcom w formie online:

       * Imię i nazwisko ucznia,

       * nr zestawu i termin zwrotu,

     * uwagi o brakujących lub uszkodzonych podręcznikach do odkupienia przez ucznia.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie