• Psycholog

   • mgr Katarzyna Szklarczyk
   • mgr Katarzyna SzklarczykTelefon/SMS: 12 416 37 57 lub 519 307 926 Adres e-mail: kasia.szklarczyk@uj.edu.pl
  • Pracownia Psychologii Dziecka - Instytutu Psychologii UJ

  • Pracownia funkcjonuje zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Szkołą a Instytutem Psychologii UJ.  Zgodnie z nią, Pracownia zapewnia opiekę psychologiczną wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują, natomiast studenci specjalizujący się w psychologii dziecka odbywają tu praktyki i specjalistyczne kursy poświęcone problemom diagnozy i pomocy psychologicznej.
   Pracownia powstała w 1977 roku, a w Szkole Podstawowej nr 107 funkcjonuje od 2001 roku.  W Pracowni zatrudnione są wyłącznie osoby będące pracownikami Instytutu Psychologii UJ.

   Bardzo często powodem zgłoszeń dzieci do badań są trudności w nauce. Ich przyczyny mogą być uogólnione (związane z obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego), ale też, znacznie częściej, mogą mieć charakter wybiórczy i powodować trudności w czytaniu, pisaniu czy liczeniu. Dużą wagę przywiązujemy więc do wczesnego wykrywania przyczyn trudności w uczeniu się, by możliwie wcześnie poznać istotę problemów dzieci i podjąć zajęcia wspomagające ich rozwój. Ma to również na celu zapobieganie poważnym konsekwencjom niepowodzeń szkolnych takich jak lęk przed szkołą czy obniżona samoocena dzieci.
   Inna duża grupa zgłoszeń to problemy natury społeczno-emocjonalnej, szczególnie zaburzenia lękowe, a także zaburzenia zachowania. Poznanie ich uwarunkowań pozwala na podjęcie, wspólnie z rodzicami, najwłaściwszych   oddziaływań terapeutycznych. Szczególnie w takich przypadkach niezwykle istotna jest współpraca z nauczycielami (za zgodą rodziców),  pozwalająca zapewnić dzieciom z rozmaitymi problemami jak najlepsze funkcjonowanie w klasie oraz pracę z całym zespołem klasowym.

   Rodzicom zawsze udzielamy informacji o wynikach badań, a także zalecenia odnośnie form pomocy dziecku. Rozmawiamy o naturze nieprawidłowości czy kłopotów dziecka, ich możliwych przyczynach i sposobach pomocy dzieciom.

   Działając zgodnie z psychologicznymi standardami nie wykraczamy poza swoje kompetencje i nie wykonujemy specjalistycznych diagnoz ani nie prowadzimy  terapii (np. w przypadku autyzmu, zaburzeń psychicznych czy terapii rodzin). Tym zajmują się wykwalifikowani terapeuci w specjalistycznych ośrodkach. Oczywiście staramy się w razie potrzeby wspierać dzieci z rozpoznanymi zaburzeniami w ich funkcjonowaniu w szkole

  • Najlepsze godziny kontaktu z psychologiem:

  • Poniedziałek                                       9.00 - 14.30
   Wtorek                                                 9.00 - 14.30
   Środa                                                 12.00 - 16.00
   Czwartek                                             9.00 - 14.30
   Piątek                                                  8.00 - 13.00

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie