• Duplikat legitymacji

  •  Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:

   •    pisemny wniosek (do pobrania poniżej),
   •    aktualne zdjęcie format 30 x 42 mm,
   •    dowód wpłaty na kwotę 9,00 zł (Nr konta: 60 1020 2892 0000 5602 0590 7060).

  • Duplikat świadectw

  • Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

   •    rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
   •    roku ukończenia szkoły / klasy,
   •    dowód wpłaty na kwotę 26,00 zł (Nr konta: 60 1020 2892 0000 5602 0590 7060).

 • Zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, Nr 97, poz. 624 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie