• Ubezpieczenie uczniów 2023/24

  • Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  są dobrowolne.  Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW  jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

   W bieżącym roku korzystamy z firmy InterRisk.

   Ubezpieczenie obejmuje okres 1.09.2023 do 31.08.2024 r.

  • Oferta ubezpieczeniowa

  • W celu zgłoszenia szkody należy wejść na stronę:

   Ubezpieczeni w szkole

   Następnie wybrać ikonę InterRisk
   Zostaniemy przekierowani na stronę gdzie znajdują się informacje jak zgłosić szkodę (ulotka i druk zgłoszenia).

   W sprawie uzykania numeru polisy nalezy skontaktowć się ze szkolnym sekretariatem tel. (12) 633 07 14

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie