• Rada Rodziców

   • Katarzyna Cisowska-Mleczek
   • Katarzyna Cisowska-MleczekPrzewodnicząca Rady Rodziców
   • Anna Piąty
   • Anna PiątySkarbnik
  • Rada Rodziców – Twój głos w ważnej sprawie

  • Czy zastanawialiście się Państwo czym jest Rada Rodziców?
   Na co jest przeznaczona coroczna składka wpłacana przez Państwa na konto Rady Rodziców?
   Jakie działania i cele ma szkolna Rada Rodziców?

   Na te i wiele innych pytań odpowiemy zapraszając do poniższej lektury.

   • Cel i misja
   • Naszym zadaniem jest przede wszystkim realizacja zgłoszonych przez Rodziców potrzeb i pomysłów, a tym samym zapewnienie rzeczywistego wpływu na to co dzieje się w szkole.

    Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Naszej Szkoły. Współpraca z Dyrekcją oraz gronem Pedagogicznym w celu podejmowania różnorodnych działań zmierzających do poprawy warunków i jakości działalności szkoły, rozbudzanie w dzieciach nowych aktywności, dbanie o ich rozwój kulturalny, a także pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

   • Działania
   • Działania Rady Rodziców planowane i omawiane są na spotkaniach, które odbywają się mniej więcej co dwa miesiące. W spotkaniach Rady Rodziców biorą udział przedstawiciele klas wybierani na pierwszym Zebraniu Rodziców z Wychowawcą klasy.  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieli by się włączyć w pracę Rady Rodziców lub podzielić się z nami swoimi sugestiami lub propozycjami.


    Jeśli mają państwo jakieś pomysły jak usprawnić działanie szkoły zapraszamy na zebrania lub prosimy o kontakt mailowy na e-mail: radarodzicowsp107@gmail.com

   • 1.5% dla naszej szkoły

   • Informujemy, że nadal prowadzona będzie akcja zbierania 1,5 % podatku dla naszej szkoły. Wypełniając PIT wystarczy wpisać:

    KRS 0000052078 z dopiskiem: SP 107 Kraków

    Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku szkolnym przekazali w ten sposób pieniądze na rzecz naszych dzieci.

    nr konta bankowego 

    Rada Rodziców SP107

    10 1240 1431 1111 0010 4008 3310

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie