• Stołówka

   • Obiady gotowane są na miejscu w szkole i wydawane wg ustalonego w każdym roku szkonym harmonogramu.


    Cena karty obiadowej :

    Maj 2024 r.

    Pełny obiad 15 x 18,00 = 270,00 zł.

    Drugie danie 15 x 14,00 = 210,00 zł.

    Zupa 15 x 6,00 = 90,00 zł.

     

    Dni egzaminów klas ósmych nie są uwzględnione przy wpłacie za maj. Jeżeli uczniowie będą korzystali z obiadów w tym czasie, proszę o dodatkowe doliczenie wpłaty za 3 dni.

    W dniach egzaminów obiady będą wydawane w godzinie 11.30 - 12.00.


    Odwołania obiadów:
    - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności.
    - proszę o krótki SMS na nr tel. 884 315 624.
    Nazwisko i imię ucznia, klasa i data nieobecności. Należność za odwołane posiłki zaliczana będzie na poczet następnego miesiąca.


    Wpłaty do 10 maja ING Bank Śląski S.A.
    Nr konta 10 1050 1445 1000 0091 3127 3345

    Przy przelewie proszę o opis: Imię i nazwisko, klasa, rodzaj posiłku(cały obiad/II danie/zupa), za który miesiąc, minus (ile dni nieobecności) - zgłoszone SMS-em).
    Istnieje możliwość zakupu posiłku w danym dniu do godziny 9.00, za dodatkową opłatą 2,00 zł.

  • Finansowanie obiadów - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

  • Jak uzyskać pomoc?

   Wnioski o pomoc przyjmowane są w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania rodziny filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
   Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się z rodzicem na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. W trakcie wywiadu ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny. MOPS wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznanej pomocy..

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie