SZKOŁA BEZ DZWONKÓW.

Liczne badania udowodnionily, że głośne dzwonki powodują chaos w szkole, podnosząc tym samym poziom stresu w uczniach.

Czas edukacji zdalnej - bez dzwonków -stał się okazją do likwidacji dzwonków również w edukacji stacjonarnej.

Zalety:
•    obniżanie poziomu hałasu w szkole
•    wzmacnianie partnerskich relacji między uczniami a nauczycielami
•    kształtowanie cech charakteru takich jak odpowiedzialność, punktualność
•    minimalizowanie poziomu stresu w uczniach
•    motywowanie uczniów do większej samodzielności - trening gospodarowania czasem

JAK KONTROLUJEMY CZAS?

W widocznych miejscach na terenie szkoły rozmieszczone są zegary:
•    na korytarzach
•    w salach lekcyjnych
•    w stołówce szkolnej
•    w szatni


POCZĄTEK LEKCJI?
Nauczyciele otwierają sale i zapraszają uczniów na lekcje.

KONIEC LEKCJI?
Nauczyciel kończy lekcję i zaprasza na przerwę.