• Rekrutacja 2024

   • Informacje dla uczniów klas ósmych oraz rodziców w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

    Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

    rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest poprzez  Kompleksowy System Rekrutacji - e-Omikron (https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/). Znajdują się tam szczegółowe informacje o ofercie, teminarzu, zasadach rekrutacji i sposobie przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowe

    To na co warto zwrócić uwagę w systemie Omikron:
    1) Większa, w tym roku ilość powiatów w systemie Omikron (miasto Kraków + powiaty: krakowski, proszowicki, olkuski, wadowicki i oświęcimski)
    2) Na stronie głównej strony do rekrutacji (z lewej strony) zakładka: STATYSTYKI, w której uczeń może zobaczyć m.in. limity liczbowe do danej grupy rekrutacyjnej,  ilu uczniów złożyło wniosek do danej grupy rekrutacyjnej, ile złożyło wniosek do danej grupy na pierwszym priorytecie.
    3) Zakładka: Zasady rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tzn. techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025
    4) Zakładka: Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych i terapeutycznych klasy pierwszej liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025.

    Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” (http://poradniakrakow.com.pl/2024/05/21/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/).

    Życzymy naszym uczniom trafnych wyborów i wielu sukcesów na kolejnym etapie edukacji.  

     

     

  • Formularze

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6,
    31-216 Kraków,
    Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30
    Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron

    W okresie wakacyjnym sekretariat czynny 9.00 - 13.00
  • Logowanie