Stołówka

840

Obiady gotowane są na miejscu w szkole i wydawane w godz. 1125 do 1430

Cena karty obiadowej w abonamencie :

 

Czerwiec 2019

12 x 8,50 =102,00  - zestaw

12 x 7,50 = 90,00 - II danie

12x 3,00 = 36,00 - zupa

 

Podane kwoty obejmują cały miesiąc, proszę sobie odliczyć wyjazdy na"Zieloną szkołę".

 jadlospis

 

Zmiana cen za obiady:

od 1 stycznia 2019r.

Pełny obiad - 8,50 zł

II danie - 7,50 zł

Zupa - 3,00 zł

uwaga: zmiana numeru konta

Należność za posiłki uiszczać można gotówką lub przelewem na konto
ING Bank Śląski 10 1050 1445 1000 0091 3127 3345 w terminie do 5-go dnia miesiąca.

Pliki do pobrania:

Ogólne zasady korzystania ze stołówki i regulamin.

Zamówienie na obiady

tel. 884-315-624

FINANSOWANIE OBIADÓW „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jak uzyskać pomoc?
Wnioski o pomoc przyjmowane są w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania rodziny filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się z rodzicem na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. W trakcie wywiadu ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny. MOPS wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznanej pomocy..