Stołówka

Kontakt telefoniczny: 884-315-624

840

Obiady gotowane są na miejscu w szkole i wydawane wg ustalonego w każdym roku szkonym harmonogramu.

jadlospis

 

Pliki do pobrania:

Ogólne zasady korzystania ze stołówki i regulamin.

Klauzula informacyjna.

 

Cena karty obiadowej :

Czerwiec 2023

14x 16 zł = 224 zł - pełny obiad

14 x 12 zł = 168 zł - II danie

17 x 5 zł = 70zł - zupa

 W czasie egzaminów obiady będą przygotowywane tylko dla uczniów zgłoszonych wcześniej .


Należność za posiłki uiszczać można tylko przelewem na konto

ING Bank Śląski 10 1050 1445 1000 0091 3127 3345 

 

FINANSOWANIE OBIADÓW „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jak uzyskać pomoc?
Wnioski o pomoc przyjmowane są w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania rodziny filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się z rodzicem na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. W trakcie wywiadu ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny. MOPS wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznanej pomocy..