Stołówka

 

840

Obiady gotowane są na miejscu w szkole i wydawane w godz. 1125 do 1500

wg ustalonego harmonogramu.

Cena karty obiadowej :

Styczeń 2022

5 x 14 ,00 = 70,00 - pełny obiad

5x 10,00 = 50,00 - II danie

5x 4,00 = 20,00 - zupa

W dniach 20.12 -22.12 nie ma obiadów.

Należność za posiłki uiszczać można tylko przelewem na konto jadlospis
ING Bank Śląski 10 1050 1445 1000 0091 3127 3345 

Pliki do pobrania:

Ogólne zasady korzystania ze stołówki i regulamin.

Zamówienie na obiady

tel. 884-315-624

FINANSOWANIE OBIADÓW „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jak uzyskać pomoc?
Wnioski o pomoc przyjmowane są w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania rodziny filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się z rodzicem na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. W trakcie wywiadu ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny. MOPS wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznanej pomocy..