Rada Rodziców

rada rodz

  Katarzyna Cisowska-Mleczek- przewodniczący

Anna Piąty - skarbnik


                               kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rada Rodziców – Twój głos w ważnej sprawie

„TWÓJ GŁOS W WAŻNEJ SPRAWIE”

  1.  Czy zastanawialiście się Państwo czym jest Rada Rodziców?
  2.  Na co jest przeznaczona coroczna składka wpłacana przez Państwa na konto Rady Rodziców?
  3.  Jakie działania i cele ma szkolna Rada Rodziców?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy zapraszając do poniższej lektury.

 

Informujemy, że nadal prowadzona będzie akcja zbierania 1,5 % podatku dla naszej szkoły. Wypełniając PIT wystarczy wpisać

KRS 0000052078 z dopiskiem: SP 107 Kraków

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku szkolnym przekazali w ten sposób pieniądze na rzecz naszych dzieci.

 

nr konta bankowego 

Rada Rodziców SP107

10 1240 1431 1111 0010 4008 3310

 

 

Więcej: Rada Rodziców – Twój głos w ważnej sprawie

 

Cel i misja

Naszym zadaniem jest przede wszystkim realizacja zgłoszonych przez Rodziców potrzeb i pomysłów, a tym samym zapewnienie rzeczywistego wpływu na to co dzieje się w szkole.

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Naszej Szkoły. Współpraca z Dyrekcją oraz gronem Pedagogicznym w celu podejmowania różnorodnych działań zmierzających do poprawy warunków i jakości działalności szkoły, rozbudzanie w dzieciach nowych aktywności, dbanie o ich rozwój kulturalny, a także pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

   

Działania

Działania Rady Rodziców planowane i omawiane są na spotkaniach, które odbywają się mniej więcej co dwa miesiące. W spotkaniach Rady Rodziców biorą udział przedstawiciele klas wybierani na pierwszym Zebraniu Rodziców z Wychowawcą klasy.  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieli by się włączyć w pracę Rady Rodziców lub podzielić się z nami swoimi sugestiami lub propozycjami.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO JAKIEŚ POMYSŁY JAK USPRAWNIĆ DZIAŁANIE SZKOŁY ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA LUB PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: rada rodziców Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Budżet

Rada Rodziców prowadzi jawną ewidencję dochodów i dokumentację wydatków

Nasza działalność jest uzależniona od wsparcia Rodziców, zatem zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat w wysokości 60 zł od rodziny na konto Rady Rodziców 10 1240 1431 1111 0010 4008 3310 podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę lub u przedstawiciela klasy.

Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, prosimy o dzielenie wpłat równomiernie np. po 30 zł na każde dziecko.

Składkę w wysokości 60 zł na rok szkolny można dokonywać w dwóch ratach: I rata do 20 grudnia oraz II rata do 31 marca.

Wszystkie wydatki zatwierdzane są przez przedstawicieli Rady Rodziców podczas spotkań.

Zebrana kwota przeznaczona jest na:

- dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych

- dofinansowanie do nagród dla dzieci  na zakończenie roku szkolnego ( jeśli wpłat dokona 50 % rodziców z danej klasy, może to być np. zakup książek dla dzieci)

- organizowanie wydarzeń z życia szkoły np.: imprezy na zakończenie Roku Szkolnego w formie Pikniku lub Dnia Sportu

- poprawianie jakości edukacji naszych dzieci przez zakup pomocy szkolnych np. tablic multimedialnych

- dofinansowanie do wyposażenia Biblioteki Szkolnej (zakupu nowości wydawniczych oraz lektur)

- dofinansowanie do zgłaszanych przez przedstawicieli klas lub wychowawców różnych projektów lub potrzeb do klasy.

- na pisemną prośbę Rodzica lub Prawnego Opiekuna dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, Rada Rodziców udziela pomocy finansowej do wyjazdu dziecka na „Zielona Szkołę”

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za poprzedni rok szkolny 2016/2017. Pieniądze pochodzące z Państwa wpłat zostały przeznaczone na realizację inicjatyw uczniów, nauczycieli oraz Nas rodziców. Były to m. in.:

1. Konkurs j.angielskiego
2. Konkurs j.polskiego
3. Konkurs matematyczny
4. Konkurs Szkopek
5. Konkurs dot. Św.Brata Alberta
6. EKOPROJEKT
7. Warsztaty Esperanto
8. Dzień Integracji
9. Dzień Wiosny
10. Piknik Rodzinny
11. Dzięki składkom na Radę Rodziców oraz 1% udało nam się dofinansować malowanie szkolnego korytarza oraz zorganizować licytacje podczas Pikniku Rodzinnego.

To wszystko dzięki Państwa zaangażowaniu!


 

 

 

 

Więcej: Budżet