O szkole

historia1

„Pracą dziś naszą nauka, po wiedzę sięgaj w zapale.

Tego więc celu dziś szukaj i ucz się, ucz się wytrwale (...)”

                                                  (fragment hymnu szkolnego)                                                                     

Nasza szkoła jest szkołą masową z oddziałami integracyjnymi, rejonową dla uczniów z ulic: Prądnickiej (od nr 36 do końca), ks. K. Siemaszki, Zdrowej, J. Korczaka, Białej, Lekarskiej, M. Bobrzeckiej, A. Frycza – Modrzewskiego, S. Jaracza, F. Konecznego, M. Reja, L. Solskiego, Żabiniec.

Nauka w naszej szkole trwa nieprzerwanie od 1965 roku. Początkowo uczęszczali do nas uczniowie zamieszkali  przy ulicach: Prądnicka, ks. Siemaszki, Zdrowej, Juliusza Korczaka, Białej, Lekarskiej, Pielęgniarek, Żabiniec. Z czasem do naszego obwodu weszły dzieci z okolic ulicy Prądnik Biały – Wschód. Przez pewien czas do  „sto siódemki” uczęszczało około 1400 dzieci.

Z istnieniem  naszej szkoły związana jest jej tradycja. Do jednych z ważniejszych należy organizowanie przez naszych uczniów pod kierownictwem nauczycieli: m.in. akademii związanych ze świętami państwowymi, Jasełek, obchodów Dnia Nauczyciela oraz Pikników Rodzinnych.

Udział w akcjach charytatywnych jest chlubną tradycją naszej szkoły. Braliśmy udział m. in. w zbiórce pieniędzy i darów dla chorych dzieci, biednych rodzin, dzieci z Domów Dziecka, Polaków na Białorusi i Litwie, na budowę pomnika Mogiły Żołnierzy Września 1939 roku.

Co roku wspieramy hospicjum św. Łazarza w Krakowie, organizujemy akcję „Góra Grosza” oraz przeprowadzamy zbiórkę potrzebnych rzeczy dla  schroniska dla zwierząt. Od lat sponsorujemy zwierzęta w krakowskim ZOO i przyłączamy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jedną z naszych tradycji w jest wpisywanie na koniec roku szkolnego do Złotej Księgi uczniów, którzy są dumą i przykładem. „Złota Księga” funkcjonuje od roku szkolnego 2007/2008 i jest, obok Kronik Szkoły, jedną z ważniejszych tego typu ksiąg w szkole.

Co roku wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów jest ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. .

Dużym wydarzeniem w naszej szkole były jej jubileusze. Pierwszy miał miejsce w roku szkolnym 1985/1986 z okazji 20 – lecia istnienia. Ostatni wielki jubileusz 40 – lecia obchodziliśmy w roku szkolnym 2005/2006.

KALENDARIUM

 • 1965 – otwarcie szkoły; funkcję dyrektora obejmuje mgr Julian Sromicki.
 • 1977  (luty) – nadanie szkole imienia Tadeusza Boya – Żeleńskiego.
 • 1977  (maj) – otrzymanie przez szkołę sztandaru, który został ufundowany przez Zakład Opakowań Blaszanych – Artigraph. Był to zakład opiekuńczy naszej szkoły.
 • 1986 – dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Grabania.
 • 1987/1988 – w tym roku szkolnym nastąpiło otwarcie klas dla dzieci z porażeniem mózgowym. Byliśmy wówczas pierwszą szkołą masową z oddziałami integracyjnymi w Polsce południowej. Uczniowie w tych klasach obok nauki i zajęć świetlicowych mieli zapewnioną opiekę pielęgniarki oraz rehabilitację.
 • 1992 – funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Sabina Raczek.
 • 1997/1998 - ostatni rok szkolny, w którym prowadziliśmy oddziały dla dzieci z porażeniem mózgowym.
 • 3 maja 1997 w Katedrze Wawelskiej miało miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru naszej szkoły.
 • 1999 – reforma oświatowa. Powstanie sześcioklasowej szkoły.
 • 2000/2001 – w tym roku szkolnym, od klasy drugiej „ruszyła” u nas integracja. Od tego czasu, nieprzerwanie funkcjonujemy jako szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi.
 • 2001 – na terenie szkoły została otwarta Pracownia Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z porozumieniem miedzy Szkołą a Uniwersytetem opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie.
 • 2003  – uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą”.
 • 2009 i 2011 – otrzymanie certyfikatu „Szkoła bez przemocy”.
 • 2012 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Urszula Guzikowska 
 • 2014 - powstaje kolorowy plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"
 • 2014 (maj) - w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie uzyskujemy poziom B czyli wysoki.
 • 2015 - uzyskujemy kolejny certyfikat "Szkoła z klasą 2.0"
 • 2015 - powstaje wielofunkcyjne boisko

 

... i historia toczy się dalej