kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Święto Niepodległości w klasach I-III

W czwartek odbyła sie uroczystość z okazji 11 listopada - Święta Niepodległości. Klasy trzecie 3a i 3b przygotowały z tej okazji występ dla swoich młodszych kolegów z klas pierwszych i drugich, aby przybliżyć im trochę historię. Występ był bardzo wzruszający i wszystkim się podobał. Brawo!!!

 

Warsztaty z gadami w klasach I-III

W naszej szkole zagościły niezwykłe zwierzęta - gady. Takie zwierzaki nie są nam straszne, dlatego uczniowie klas młodszych chętnie poznali ciekawostki na ich temat. Nie obyło się również bez głaskania. Było przy tej okazji wiele radości.

 

Ślubowanie klas pierwszych

14 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Mali uczniowie zaprezentowali się fantastycznie podczas swoich występów przed rodzicami.  Trema trochę dawała się we znaki, ale uroczystość była udana. Pani Dyrektor opowiedziała o wyjątkowych ołówkach, którymi uczniowie na koniec uroczystości byli pasowani na prawdziwych pierwszaków. Gratulujemy Wam i witamy w gronie uczniów naszej szkoły!!!    

             

   

Wyniki konkursu języko-plastycznego w klasach 1-3

 

Konkurs ortograficzny w klasach II

Regulamin Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii klas II” w roku szkolnym 2021/2022

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Chętnych uczniów zgłaszają rodzice przez dziennik Librus do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do Organizatora do dnia 9 V. Zgłoszenie ucznia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

1. Nazwa konkursu: “ Mistrz ortografii klas II”

2. Adresaci konkursu: uczniowie klas II Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

3. Data konkursu: 13 V, godzina 9.45 – 10.30, sala 06

4. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania, kształtowanie nawyków i umiejętności sprawdzania pisowni, zachęcanie do nauki ortografii i budowanie przekonania, że ortografia nie jest taka trudna, jak się wydaje.

5. Zakres wymagań:  pisownia wyrazów wielką literą,  pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,rz” po spółgłoskach  pisownia wyrazów z ,,rz” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,ż” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,h” i ,,ch”  spółgłoski miękkie

6. Ocena prac konkursowych: ocenia Organizator Wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów – uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku wyłonienia kilku prac bezbłędnych lub o tej samej liczbie punktów, najmniejszej liczbie błędów, osoby te otrzymują tytuł ,, Mistrza ortografii klas II”.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 V 2022r. 8. Nagrody - najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

Organizator: Maria Ryńca

   

Strona 2 z 5