kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Pasowanie na czytelnika.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach w bibliotece szkolnej, podczas których przypomnieli sobie zasady wypożyczania książek. Odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika naszej biblioteki, a dzieciaki otrzymały piękne zakładki przygotowane przez uczniów klas starszych i mogły wypożyczyć pierwszą książkę.

 

Karnawałowo w klasach I-III

W klasach młodszych bawimy się karnawałowo. Był pokaz kostiumowy, parada uczniów po szkole, smakowite przyjęcie i oczywiście zabawa przy doskonałej muzyce. Bawiliśmy się wyśmienicie:)

 

Jasełka 2022

Przed świętami klasy drugie wraz z klasą 3b przygotowały przepiękne Jasełka, aby przybliżyć pozostałym magię Bożego Narodzenia.

Przedstawienie było bardzo piękne i wszystkim się podobało.

   

Wyniki konkursu "Ozdoba choinkowa"

Wszystkie prace konkursowe są przepiękne, ale trzeba było wybrać i wyróżnić tylko kilka z nich.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce Lena Jurasz klasa 3b

II miejsce Kaja Domka klasa 2c

III miejsce Igor Gąsierkiewicz klasa 2a

wyróżnienia: Piotr Ryskala klasa 1a, Hania Kańczuła klasa 1a

 

Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody wraz z dyplomami uczniowie otrzymają po przerwie świątecznej.

Proszę o zabranie swoich prac do domu na święta.

 

Konkurs pięknego czytania dla klas II-III

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
DLA KLAS II-III

ROK SZKOLNY 2022/2023
I. Organizator Konkursu
-    Biblioteka i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

II. Cele Konkursu:
-   Propagowanie kultury czytelniczej
-   Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
-   Kształtowanie postawy świadomego i otwartego odbioru kultury
-   Poznawanie dorobku kultury polskiej
-   Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
-   Rozwijanie umiejętności czytania na forum.

III. Uczestnicy Konkursu
-    Konkurs jest adresowany do uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej nr 107.

IV. Miejsce i termin konkursu
-    Konkurs zostanie przeprowadzony w jednoetapowo w dniu   19.01.2023r. w bibliotece szkolnej o godzinie 9.45 -10.30

V. Zasady udziały w Konkursie
-    Konkurs ma charakter jednoetapowy
-    Każda klasa zgłasza do konkursu nie więcej niż 3 osoby
-    Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej do dnia 12.01.2023r.
-    Reprezentanci klas losują wybrany fragment twórczości:
G. Kasdepki „ Detektyw Pozytywka”(kl. II),
Ł. Wierzbickiego „ Afryka Kazika” (kl. III)
-    Odczyt wylosowanego tekstu nie może być dłuższy niż 3 min.

V. Przebieg Konkursu
-    Każdy uczestnik według kolejności ustalonej przez komisję, czyta wylosowany przez siebie fragment tekstu.
-    Odczytywanie tekstu przez kolejnych uczestników.
-    Najwyższa możliwa ilość punktów do uzyskania to 4x10pkt=40pkt.

V. Kryteria oceniania:
-    Płynność czytania (0-10pkt)
-    Kultura słowa - wyrazistość, prawidłowa artykulacja, odpowiednie akcentowanie (0-10pkt).
-    Interpretacja tekstu - modulowanie głosu, tempo mówienia, intonacja, trafne stosowanie pauz (0-10pkt)
-    Ogólny wyraz artystyczny - postawa, zachowanie (0-10pkt).

VI. Skład Komisji Konkursowej:
-    Monika Gleń
-    Elżbieta Jaglarz

VI.  Nagrody
-    Dyplom za zajęcie I, II lub III miejsca
-    Zamieszczenie informacji o zwycięzcach konkursu na stronie internetowej szkołyUwaga: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie wizerunku i nazwisk uczestników dla potrzeb konkursu.


   

Strona 2 z 7