kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Konkurs dla uczniów klas 1-3

Szkolny konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego - 3 edycja

ORGANIZATORZY: nauczycielki języka angielskiego z SP nr 107

z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

• rozbudzanie kreatywności

• zabawa słowami w języku angielskim

• rozwijanie zdolności artystycznych

TERMINARZ:

• Informacje o konkursie 6 grudnia 2017r.

• Gotowe prace przekazujemy do 21 grudnia 2017 r. (czwartek) nauczycielce języka angielskiego pani Annie Michalik.

• Ogłoszenie wyników odbędzie się 2 stycznia 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką. Praca polega na takim przedstawieniu słowa w języku angielskim, aby każdy od razu domyślił się jego znaczenia. W każdej pracy mogą znaleźć się tylko litery, ale ich wygląd zależy od kreatywności ucznia.

• Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 1 pracę.

• Przyjmowane będą prace opisane zgodnie ze wzorem:

imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu.

• O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy.

• Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu.

• Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora.

NAGRODY:

• Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.

• O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy

 

Przedszkolaki z wizytą w naszej szkole.

Co roku organizujemy dni otwarte dla dzieci z sąsiedniego przedszkola. Nasi mali koledzy podczas wspólnych zajęć chętnie się z nami bawią. Uczestnicząc z nami w lekcji mogą przekonać się jak wygląda nauka w szkole, poznać nasze Panie nauczycielki oraz cały budynek szkoły. 

             

             

             

Zorganizowane przez nauczycieli dni dla przedszkolaków są świetnym doświadczeniem dla przyszłych uczniów, którzy w ten sposób mają możliwość zapoznania się z nowym środowiskiem.

                                    Serdecznie Was zapraszamy!!!

 

Edukacja komputerowa w klasach I-III.

Klasy młodsze przygotowują się do programowania w Baltiem i Scratchu. Szczególnie pomocne dla najmłodszych są zajęcia kodowania na planszy dydaktycznej wykonanej na wzór maty "Mistrzów Kodowania".

Uczniowie za pomocą klocków układają kroki - instrukcje algorytmiczne do wykonania dla siebie lub dla kota Scratcha, postaci chętnie wykorzystywanej w zabawie przez dzieci. Tego typu działania mają pomóc najmłodszym tworzyć proste i prawidłowo ułożone algorytmy oraz zrozumieć pojęcia wykorzystywane w programowaniu.

                                         

                               

Bardzo przyjemne i wartościowe zabawy - dzieci je lubią, ponieważ poprzez tego rodzaju działania uczą się
i zdobywają cenną wiedzę oraz umiejętności. Programowanie nie jest wcale takie straszne.

                                                     

   

Wychowanie patriotyczne w klasach młodszych.

Uczniowie klas III zdobywają wiedzę i wartości patriotyczne poprzez uczestnictwo w warsztatach organizowanych dla dzieci w Muzeum Armii Krajowej. O trudnych i bolesnych zagadnieniach dla Polaków dowiadujemy się podczas zabaw. Uczniowie mieli również okazję postrzelać z broni w strzelnicy.

                                     

                                              Było super i miłe zostały wspomnienia!!!

 

Bezpieczeństwo na drodze.

W klasach młodszych uczymy się biorąc udział w przedstawieniach przygotowanych przez uczniów przy pomocy wychowawców. Przedstawienia poruszają bardzo ważne tematy, o których należy zawsze pamiętać aby być bezpiecznym i zdrowym. Dlatego klasa 3c i 3d przygotowały wspólnie dla swoich młodszych kolegów tematykę związaną z bezpieczną drogą do szkoły oraz przechodzeniem przez jezdnię. Obejrzane przedstawienie napewno pozostawi ślad w pamięci najmłodszych oraz pozwoli zapamiętać uczniom ważne zasady drogowe i znaki.

                                   

                                        

                                           Bądź bezpieczny w drodze do szkoły i nie tylko!!!

   

Strona 6 z 7