kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Konkurs językowo-plastyczny

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWO – PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

ORGANIZATORZY: nauczyciele języka angielskiego z SP nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców i Macmillan Polska

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

* rozbudzanie kreatywności i rozwijania zdolnośći artystycznych

* wzbudzanie zainteresowanie językiem obcym

* powrót do tradycji pisania kartek świątecznych

TERMINARZ:

* Informacje o konkursie 3 grudnia 2018r.

* Gotowe prace przekazujemy do 18 grudnia 2018 r. (wtorek) nauczycielce języka angielskiego pani Annie Michalik

* Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 grudnia 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

* Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje kartkę bożonarodzeniową w formacie mniejszym lub równym A5, dowolną techniką. Ponadto na kartce powinny się znaleźć krótkie życzenia w języku angielskim

* Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 1 pracę

* Przyjmowane będą prace opisane zgodnie ze wzorem: imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu

* Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu

* Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora

NAGRODY:

* Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe

* O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy – nauczyciele angielskiego i plastyki.

OCENIE BĘDĄ PODLEGAĆ: zgodność z tematem, poprawność językowa, estetyka wykonania, stopień trudność techniki i oryginalność formy a także samodzielność wykonania i kreatywność.

 

Ślubowanie klas pierwszych.

18 października 2018 r. odbyło się jak co roku Ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie klasy 1a i 1b pod opieką pani E. Jaglarz, M. Placek i A. Jaskowskiej-Firek zaprezentowali uroczysty program artystyczny pełen wierszy i rytmicznych piosenek o tematyce zwiazanej ze szkołą. Dla podkreślenia 100-lecia niepodległości Polski jedna z klas pierwszych wystąpiła w strojach galowych ozdobionych pięknymi czerwonymi pasami i muchami (chłopcy) i kokardkami(dziewczynki), które wraz z białymi koszulami podkreślały nasze barwy narodowe.

 

   

 

                                      ;

 

Podsumowanie innowacji "Bliżej Europy".

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy bardzo twórczy i niezwykle interesujący pierwszy dzień wiosny. Uczniowie w ramach zakończenia innowacji pedagogicznej pt. "Bliżej Europy" mogli zapoznać się z kulturą sześciu państw europejskich (Anglii, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Niemiec i Francji). Z tej okazji młodsi uczniowie z klas I-III wspólnie z wychowawcami zorganizowali wspaniałe stragany, na których znalazły się przedmioty symbolizujące dane państwa.

                                  

Uczniowie klas starszych przygotowali występy tematyczne, piosenki oraz mieli okazję degustować symboliczne potrawy z poszczególnych krajów.

                                 

Na korytarzu można było obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły, na temat zabytków poznanych krajów europejskich.

                                

                             Pierwszy dzień wiosny minął w naszej szkole bardzo przyjemnie!!!

   

Konkurs I-III "Kulturalny uczeń" - wymagania do spełnienia.

Kryteria do oceny ucznia w konkursie szkolnym „Najkulturalniejszy uczeń”

Zachowanie ucznia na lekcjach:

-        odpowiednio zachowuje się podczas lekcji,

         (nie je na lekcji, nie przeszkadza i nie rozmawia),

-        koleżeński i pomocny wobec innych, ma właściwy

          stosunek do nauczyciela, wykonywania prac domowych,

-        przygotowuje się do zajęć, ma przybory,

-        nie spóźnia się na zajęcia (5-w semestrze),

-        zachowuje ciszę i porządek w ławce szkolnej.

Zachowanie ucznia podczas przerw w sali i na korytarzu:

-        ma właściwy, kulturalny i koleżeński stosunek
         do rówieśników,

-        dba o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas
         zabaw na korytarzu,

-        używa zwrotów grzecznościowych wobec nauczycieli,
         pracowników szkoły i rówieśników,

-        nie wdaje się w kłótnie, bójki i zwady,

Zachowanie ucznia w świetlicy szkolnej:

-        jest koleżeński wobec rówieśników i pomocny

         wobec młodszych kolegów,

-        stosuje zwroty grzecznościowe wobec innych,

-        chętnie bierze udział w proponowanych zajęciach

         dając dobry przykład młodszym kolegom,

-        z szacunkiem odnosi się do wychowawców świetlicy,

Zachowanie ucznia na stołówce szkolnej:

-        kulturalnie spożywa posiłki,

-        używa odpowiedniego słownictwa i prezentuje
         kulturę osobistą,

-        ma właściwy stosunek do pań z obsługi,

-        kulturalnie zachowuje się przy stole,

 

Dzień otwarty w SP 107

 

W naszej szkole odbyło sie spotkanie, na które zaproszeni zostali rodzice z przyszłymi pierwszoklasistami. Zainteresowani, mogli w tym czasie obejrzeć sale lekcyjne oraz pracownie, a także porozmawiać z nauczycielami uczacymi w klasach I-III i IV-VII. Szkoła przygotowała bogaty repertuar zabaw i zajęć dla dzieci aby miło spędziły tu czas.

                

                                                     Było ciekawie i twórczo!!!

   

Strona 3 z 7