kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Wyniki konkursu plastycznego o jesieni

Konkurs plastyczny pt.: Jesienne zachwycenie rozstrzygnięty!

Wyłonienie zwycięzców było trudne, dlatego też Jury przyznało po dwie równorzędne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Podczas oceny zwracano uwagę na samodzielność, estetykę wykonania prac, aktywność twórczą, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, zagospodarowanie przestrzeni i oryginalne ujęcie tematu.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Informujemy, iż aby zachować bezstronność pace były podpisywane na odwrocie i Jury nie miało absolutnie wglądu w dane autora.

Lista nagrodzonych:

I miejsce -Weronika Hałat kl. I a, Leon Pasek I a

II miejsce – Mariana Górna kl. I a, Oliwier Hojnor kl. I a

III miejsce – Ewa Borczuk kl.I c, Daria Żurek kl. I a

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za ogromny wkład włożony
w wykonanie pięknych i pomysłowych prac.

Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.

 

Konkurs plastyczny - Ozdoba choinkowa.

                                                Zapraszamy chętne dzieci z klas I-III

Szkolny konkurs plastyczny pt.:  „Ozdoba choinkowa”.

Organizator: Agnieszka Kuczek nauczyciel SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107.

Partnerzy: Rada Rodziców SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej i twórczego działania.

 • Promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych.

 • Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych.

 • Uwrażliwienie uczniów na tradycje świąteczne, piękno i estetykę.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-III.

 • Uczestnicy wykonują samodzielnie jedną ozdobę choinkową wykonaną dowolną techniką.

 • Obowiązkowo każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

Kryteria oceny prac:

 • Estetyka wykonanych prac

 • Samodzielność wykonania

 • Oryginalność, pomysłowość pracy

 • Zgodność pracy z tematem

 • Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Terminy i ocena prac:

Prace konkursowe należy oddać do 16 grudnia 2022 r. do p. Agnieszki Kuczek sala 07.

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 grudnia 2022 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody za I, II, oraz III miejsce.

Nazwiska laureatów i zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej
i nazwisk uczestników dla potrzeb konkursu oraz szkoły.

 

                                                                      Powodzenia!!!

 

Dzień Integracji w SP107

W ramach Dnia Integracji w naszej szkole gościł Jan Mela. Uczniowie mieli okazję poznać go osobiście i zadać nurtujące pytania. Pan Jan pięknie opowiadał o sile ducha i wytrwałości w dążeniu do celu. Zachęcał uczniów aby nigdy się nie poddawali. Dziękujemy!!!

    

   

Z wizytą w przedszkolu

22 listopada pierwszaki z naszej szkoły zostały zaproszone do sąsiedniego przedszkola na przedstawienie, które przygotowały przedszkolaki z grupy najstarszej. Przedstawienie nawiązywało do święta 11 listopada, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Na zakończenie wizyty był słodki poczęstunek. Było nam miło!

                 

 

Zajęcia w Wodociągach Krakowskich.

23 listopada klasa 1c wzięła udział w zajęciach z Kropelką. Uczniowie podczas zabawy dowiedzieli się jak oszczędzać wodę, ile jest wody pitnej na świecie i w jaki sposób zostaje ona oczyszczona, aby móc ją ponownie pić. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające dla pierwszaków. Brawo!!!

                                       

   

Strona 3 z 7