kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Konkurs plastyczny "Mój ulubiony pupil" z okazji Dnia Plasteliny.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW klas I-III SP 107

w Krakowie

„Mój ukochany pupil domowy”

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie (kl. I-III).

Konkurs jest organizowany w związku z obchodami przez edukację wczesnoszkolną Dnia Plasteliny.

 II. Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
 2. Rozwijanie kreatywności i twórczości młodszych uczniów. 
 3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci. 

III .Warunki uczestnictwa.

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej z plasteliny – zwierzątko domowe. 
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III z SP 107 w Krakowie, a udział w konkursie ma charakter indywidualny. 
 • Jury będzie oceniać prace, biorąc pod uwagę: pomysł, wykonanie, kreatywność dziecka oraz samodzielność wykonania pracy. 
 • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.  
 • Wielkość prac plastycznych jest dowolna.  
 • Technika wykonania pracy: figurka z plasteliny. 
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 
 • Prace należy czytelnie podpisać na podkładce, na której umieszczona jest figurka podając imię, nazwisko, klasę, imię zwierzątka. 
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie na apelu szkolnym dla klas I-III. 
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

IV. Termin i miejsce składania prac.

Prace plastyczne wraz z kartą uczestnictwa - zgodą należy dostarczyć do 1 października 2021 roku do sali 07 (p. Agnieszki Kuczek).

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:

 • Samodzielność wykonania pracy przez ucznia,
 • estetykę wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość.

 

Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace, które zajmą kolejno trzy miejsca. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród - wyróżnień.

 VI. Ogłoszenie wyników konkursu.

 Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się pod koniec października 2021 roku podczas apelu w szkole dla uczniów klas I-III.

 

VII. Publikacja prac.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie będącej dekoracją szkolną oraz na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

VIII. Uwagi dodatkowe.

 • Prace niezgodne z regulaminem i oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Agnieszka Kuczek wychowawca kl. 3c.

                                                  Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs j. angielskiego w klasach pierwszych.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w Konkursie Języka Angielskiego. Walka była zacięta, stąd tylu laureatów.

1 miejsce
Olaf S. 1c
Maksymilian Ch. 1b

2 miejsce
Jan Sz. 1a
Natasza R.-N. 1c

3 miejsce
Laura F. 1c
Jakub Z. 1b

Wyróżnienie
Hanna M. 1c
Bianka R. 1c

Laureatom serdecznie gratulujemy 

					</div>
					<span class= 

Zajęcia w Ogrodzie Botanicznym.

Z okazji Dnia Dziecka klasa 3a wybrała się na zajęcia plenerowe do Ogrodu Botanicznego. Podczas zajęć uczniowie miło spędzili czas, integrowali się, a także mieli okazję obserwować ciekawe okazy roślin.

          

          

          

Pogoda dopisała, a zajęcia w plenerze były dla nas ciekawe. Klasa świetnie spędziła czas w swoim gronie rówieśniczym.

                                                                   Super!!!

          

   

Wielkanocne przygotowania w klasach I-III.

Młodsi uczniowie podczas lekcji zdalnych ze swoimi wychowawcami doskonale bawią się podczas wykonywania oryginalnych prac plastycznych związanych ze zbliżającymi się świętami. Oto kilka przykładów:

                             Prace uczniów klasy 3b

                          

                              

                 

                                Prace uczniów klasy 2c i pani Agnieszki

                                    

                              

                                                  Życzymy wesołego Alleluja!!!

 

Konkurs plastyczny dla klas I "Moja pierwsza wypożyczona książka z biblioteki szkolnej"

Uczniowie z klas I zostali zapisani do szkolnej biblioteki i mogą wypożyczać książeczki do czytania. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny. Uczniowie wykonali przepiękne prace aby wziąć udział w konkursie.

I miejsce zajęła: Kinga z kl. Ib                                 wyróżnienia zdobyli: Adrianna kl. Ia

II miejsce zajęła Emilia z kl. Ib                                                               Lena kl. Ib

III miejsce zajęła Martyna z kl. Ib                                                           Filip kl. Ia

                                            Gratulujemy wszystkim dzieciom!!!

   

Strona 1 z 4