Grono pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2018/19

dyrektor       Dyrektor                                        Z-ca dyrektora

mgr Urszula Guzikowska                        mgr Irena Domagała

 

             edukacja wczesnoszkolna

naucz.zint

   mgr Anna Jaskowska-Firek mgr Elżbieta Jaglarz
   mgr Maria Bochnak-Piłat mgr Maria Ryńca
   mgr Grażyna Płatek

 

             język polski                                                         język angielski               

polskiang

  mgr Beata Szymańska mgr Monika Światłoń
  mgr Ewelina Korkosz mgr Monika Raczek
  mgr Piotr Majcherczyk Inez Rapacz
  mgr Natalia Kwasniuk
mgr Anna Michalik

 

           historia/WOS                                    przyroda/biologia/geografia

przyroda hist

mgr Magdalena Popiela mgr Mariola Stefańska
mgr Aleksandra Brzozowska mgr Anna Ogonowska
mgr Ewa Wiercichowska-Banach

 

              matematyka                                                    zajęcia komputerowe/informatyka

matematykainformat

  mgr Irena Domagała mgr Sławomir Nicek
  mgr Żaneta Borzęcka
mgr Urszula Guzikowska
  mgr Agnieszka Raczewska mgr Agnieszka Kuczek
  mgr Dominika Dedo

          

 plastyka/muzyka/technika                                                           

plastyka

  mgr Dorota Witkowska

 mgr Agnieszka Kuczek

mgr Sławomir Nicek

 

 fizyka/chemia 

mgr Sylwia Błażkowska

mgr Ewa Wiercichowska-Banach

 

wychowanie fizyczne                                                         religia

wychfizreligia

mgr Anna Kłuś-Zięba

mgr Małgorzata Zabawa ks. dr Artur Noworyta
mgr Roman Kozik mgr Daniel Górski
mgr Jakub Sieniawski

            pedagodzy specjalni                                           

wspomaganie

  mgr Aldona Rodak mgr Ewa Imosa
  mgr Katarzyna Madej-Kycia
mgr Małgorzata Placek
  mgr Urszula Rokicka
mgr Marta Jarnuszkiewicz
  mgr Małgorzata Poziemska mgr Ilona Mariasz
  mgr Anna Michalik mgr Sylwia Błażkowska

           pedagog szkolny                                                                   nauczyciel bibliotekarz

pedagbibliot

  mgr Dorota Kamysz-Figa mgr Jadwiga Grzymałaj

nauczyciele świetlicy

wietl

  mgr Bożena Iwańska
  mgr Domika Dedo
  mgr Monika Żyrek
  mgr Beata Pieciun-Skalny
  mgr Żaneta Chałon
  mgr Agnieszka Skrzyńska

do góry