Grono pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2018/19

dyrektor       Dyrektor                                        Z-ca dyrektora

mgr Urszula Guzikowska                        mgr Katarzyna Madej-Kycia

 

             edukacja wczesnoszkolna

naucz.zint

   mgr Anna Jaskowska-Firek mgr Elżbieta Jaglarz
   mgr Maria Bochnak-Piłat mgr Maria Ryńca
   mgr Agnieszka Kuczek
mgr Monika Bargiel
   mgr Ewa Sito
mgr Annna Michalik

 

             język polski                                                         język angielski               

polskiang

  mgr Beata Szymańska mgr Monika Światłoń
  mgr Ewelina Korkosz mgr Monika Raczek
  mgr Piotr Majcherczyk mgr Agnieszka Gołąbek

 

           historia/WOS                                    geografia/przyroda/biologia

przyroda hist

mgr Magdalena Popiela mgr Mariola Stefańska
mgr Monika Hobernik
mgr Anna Iskra
mgr Ewa Wiercichowska-Banach

 

              matematyka                                                    informatyka

matematykainformat

  mgr Katarzyna Kobielska
mgr Sławomir Nicek
  mgr Żaneta Borzęcka
mgr Urszula Guzikowska
  mgr Agnieszka Raczewska
 

          

 plastyka/muzyka/technika                               język niemiecki                            

plastyka

  mgr Dorota Witkowska

  mgr Sławomir Nicek

mgr Karolina Zimowska-Kozik

 

 fizyka                                                                  chemia 

mgr Sylwia Błażkowska

mgr Ewa Wiercichowska-Banach

 

wychowanie fizyczne                                                         religia

wychfizreligia

mgr Anna Kłuś-Zięba
mgr Elżbieta Gosztyła
mgr Małgorzata Zabawa ks. dr Artur Noworyta
mgr Roman Kozik mgr Daniel Górski
mgr Jakub Sieniawski

            pedagodzy specjalni                                           

wspomaganie

  mgr Aldona Rodak mgr Ewa Imosa
  mgr Katarzyna Madej-Kycia
mgr Małgorzata Placek
  mgr Urszula Rokicka
mgr Marta Jarnuszkiewicz
  mgr Małgorzata Poziemska mgr Ewa Wiercichowska-Banach
 mgr Żaneta Borzęcka
mgr Sylwia Błażkowska
  mgr Beata Radożycka-Rozum mgr Renata Luberda

           pedagog szkolny                                                                   nauczyciel bibliotekarz

pedagbibliot

  mgr Dorota Kamysz-Figa mgr Anna Ogonowska

nauczyciele świetlicy

wietl

  mgr Bożena Iwańska
  mgr Ewelina Sarnek
  mgr Monika Żyrek
  mgr Beata Pieciun-Skalny
  mgr Dominika Dedo
  mgr Agnieszka Skrzyńska

do góry