Grono pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2022/23

dyrektor       Dyrektor                                        Z-ca dyrektora

mgr Urszula Guzikowska                        mgr Katarzyna Madej-Kycia

 

             edukacja wczesnoszkolna

naucz.zint

   mgr Anna Jaskowska-Firek mgr Elżbieta Jaglarz
   mgr Maria Bochnak-Piłat mgr Maria Ryńca
   mgr Agnieszka Kuczek
mgr Aldona Marzec
   mgr Ewa Sito
mgr Annna Michalik
   mgr Malwina Kokosińska

 

             język polski                                                         język angielski               

polskiang

  mgr Beata Szymańska mgr Monika Światłoń
  mgr Ewelina Korkosz mgr Monika Raczek
  mgr Piotr Majcherczyk
mgr Joanna Babiec-Urbanek

 

           historia/WOS                                    geografia/przyroda/biologia

przyroda hist

mgr Magdalena Popiela mgr Mariola Stefańska
mgr Łukasz Włodarczyk
mgr Anna Iskra

 

              matematyka                                                    informatyka

matematykainformat

  mgr Katarzyna Kobielska
mgr Sławomir Nicek
  mgr Dominika Dedo
mgr Urszula Guzikowska
  mgr Agnieszka Raczewska
 

          

 plastyka/muzyka/technika                               język niemiecki                            

plastyka

  mgr Dorota Witkowska

  mgr Sławomir Nicek

mgr Karolina Zimowska-Kozik

 

 fizyka                                                    chemia 

mgr Sylwia Błażkowska

                mgr Anna Iskra              

 

wychowanie fizyczne                                                         religia

wychfizreligia

mgr Ewa Zych
mgr Elżbieta Gosztyła
mgr Małgorzata Zabawa ks. Michał Mąka
mgr Roman Kozik ks. Szymon Wykupil
mgr Jakub Sieniawski

            pedagodzy specjalni                                           

wspomaganie

  mgr Aldona Rodak mgr Ewa Imosa - logopeda
  mgr Katarzyna Madej-Kycia
mgr Małgorzata Placek
  mgr Urszula Rokicka
mgr Izabela Semczyszyn
  mgr Małgorzata Poziemska mgr Dominika Dedo
 mgr Sylwia Błażkowska
mgr Karolina Strój
  mgr Beata Radożycka-Rozum

           pedagog szkolny                                              nauczyciel bibliotekarz

pedagbibliot

  mgr Dorota Kamysz-Figa mgr Monika Gleń

nauczyciele świetlicy

wietl

  mgr Bożena Iwańska
  mgr Aleksandra Hereda
  mgr Monika Żyrek
  mgr Beata Pieciun-Fert
  mgr Agnieszka Skrzyńska
 

do góry