Przyroda Krakowa

Na terenie naszego miasta znajduje się 260 pomników przyrody (stan na kwiecień 2012).
257 z nich to pojedyncze drzewa. Jakie? możesz zobaczyć tutaj

Pozostałe trzy to:

  • granitowy głaz narzutowy Rapa Kiwi - ul. Spółdzielców 5 (na terenie Gimnazjum nr 31)
  • źródło krasowe "Źródło Świętojańskie" - Tyniec (u północnego wzgórza "Duża Biedzinka")
  • aleja drzew - aleja lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów