Projekt "Lepsza szkoła"

Projekt "Lepsza szkoła"

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Lepsza Szkoła". Realizacja projektu opiera się na programie „Sesje z plusem” badającym kompetencje matematyczne uczniów klas 4 i 5. Nasi uczniowie wspólnie z kilkoma milionami uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy na początku, w połowie i na końcu roku szkolnego. Po każdym teście porównywane są wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

lepsza