Rodzicom

Rodzicom

mającym problemy wychowawcze oferuję:

pomoc popartą wiedzą i doświadczeniem

oraz

polecam konsultacje< z psychologami i logopedami

  • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2,
    ul. Siewna 23D, Kraków tel. 12 415 69 68
  • w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
    ul. Św. Gertrudy 2, Kraków tel. 12 422 43 83