Spotkacie mnie Państwo w szkole:

Spotkacie mnie Państwo w szkole:

poniedziałek    7.30 - 11.30
wtorek
   7.30 - 12.30
środa
  10.00 - 16.00
środy otwarte i dni zebrań z rodzicami  13.00 - 19.00
czwartek
  7.30 - 11.30
piątek
7.30 - 10.30

Uprzejmie proszę o telefoniczne umawianie spotkań 12 6330714 w.24