Regulamin konkursu "UCZEŃ NA MEDAL"

                                           KONKURS I-III „ UCZEŃ NA MEDAL”

                                 (promujący kulturalne zachowanie na co dzień) 

Kryteria do oceny ucznia w konkursie „Uczeń na medal”

Zachowanie ucznia na lekcjach:

- właściwie zachowuje się podczas lekcji (nie przeszkadza, nie rozmawia, nie je),

- nie spóźnia się na zajęcia (do 5 w okresie),

- jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne przybory,

- wykonuje prace domowe,

- zachowuje porządek wokół siebie,

- ma właściwy stosunek do nauczyciela,

- jest koleżeński i uczynny.

 Zachowanie ucznia podczas przerw w sali i na korytarzu:

- dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw na korytarzu,

- ma kulturalny i koleżeński stosunek do rówieśników,

- używa zwrotów grzecznościowych wobec nauczycieli, pracowników szkoły
i rówieśników,

- nie wdaje się w kłótnie, bójki itp.

 Zachowanie ucznia w świetlicy szkolnej:

- jest koleżeński wobec rówieśników i pomocny wobec młodszych kolegów,

- stosuje zwroty grzecznościowe w stosunku do innych,

 - chętnie bierze udział w proponowanych zajęciach, nie przeszkadza podczas prowadzenia zajęć,

- z szacunkiem odnosi się do wychowawców świetlicy.

 Zachowanie ucznia na stołówce szkolnej:

- kulturalnie spożywa posiłki,

- ma właściwy stosunek do pań z obsługi,

- używa właściwego słownictwa, prezentuje kulturę osobistą.

 Ważne!

Uczeń wykazuje się uczciwością na co dzień!

                                                      POWODZENIA!