Konkurs Plastyczny

"Jesienny spokój w jesiennym lesie,

jesienny zapach wokoło niesie.

Zachwyt kolorem we wszystkich budzi,

urzeka pięknem, wycisza ludzi…”

„ W szary dzień, szare niebo’

Szare chmury płyną wysoko,

W oddali samotne szare drzewo,

A niebo ma łzami kapiące oko…”Jesień zachwyca nas swoimi różnymi obliczami i zmiennością każdego dnia. Zachwyca nas bogactwem barw i różnorodnością zjawisk. Jest to wyjątkowa pora roku.


                                        Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny pt.:

                                      „JESIENNE ZACHWYCENIE”.

Organizatorzy: Nauczyciele klas I-III SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107.

Partnerzy: Rada Rodziców SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej i twórczego działania.

 • Promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych.

 • Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych.

 • Uwrażliwienie uczniów na piękno barw jesieni.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-III.

 • Uczestnicy przedstawiają 1 pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, np. z użyciem farb, kredek, kolorowego papieru, krepy, plasteliny, naturalnych elementów przyrodniczych trwałych

 • Wymagany format pracy: A3 (karka z dużego bloku).

 • Obowiązkowo na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

Kryteria oceny prac:

 • Estetyka wykonanych prac

 • Samodzielność

 • Oryginalność, pomysłowość

 • Zgodność pracy z tematem

 • Wykorzystanie całej powierzchni kartki

 • Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

Terminy i ocena prac:

Prace konkursowe należy oddać do 30 listopada 2022 r. do p. Aldony Marzec.

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Potencjalne kwestie sporne rozstrzyga Organizator. Od tej decyzji nie ma odwołania.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 grudnia 2022 r.

Nagrody:

Zwycięzcy otrzymają nagrody za I, II, oraz III miejsce.

Nazwiska laureatów i zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Prace złożone na konkurs oraz prawa autorskie z nimi związane pozostaną własnością

Organizatora.

 

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk uczestników dla potrzeb konkursu.

 

Aldona Marzec