Konkurs ortograficzny w klasach II

Regulamin Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii klas II” w roku szkolnym 2021/2022

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Chętnych uczniów zgłaszają rodzice przez dziennik Librus do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do Organizatora do dnia 9 V. Zgłoszenie ucznia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

1. Nazwa konkursu: “ Mistrz ortografii klas II”

2. Adresaci konkursu: uczniowie klas II Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

3. Data konkursu: 13 V, godzina 9.45 – 10.30, sala 06

4. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania, kształtowanie nawyków i umiejętności sprawdzania pisowni, zachęcanie do nauki ortografii i budowanie przekonania, że ortografia nie jest taka trudna, jak się wydaje.

5. Zakres wymagań:  pisownia wyrazów wielką literą,  pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,rz” po spółgłoskach  pisownia wyrazów z ,,rz” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,ż” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,h” i ,,ch”  spółgłoski miękkie

6. Ocena prac konkursowych: ocenia Organizator Wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów – uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku wyłonienia kilku prac bezbłędnych lub o tej samej liczbie punktów, najmniejszej liczbie błędów, osoby te otrzymują tytuł ,, Mistrza ortografii klas II”.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 V 2022r. 8. Nagrody - najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

Organizator: Maria Ryńca