Konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego dla klas I-III

 

Konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego dla klas I-III

4 edycja

 ORGANIZATORZY: nauczyciele języka angielskiego

z SP nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

 • rozbudzanie kreatywności

 • zabawa słowami w języku angielskim

 • rozwijanie zdolności artystycznych

TERMINARZ:

 • Informacje o konkursie 8 marca 2022r.

 • Gotowe prace przekazujemy do 31 marca 2022 r
  pani Annie Michalik.

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 kwietnia 2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką. Praca polega na takim przedstawieniu słowa w języku angielskim, aby każdy od razu domyślił się jego znaczenia. W każdej pracy mogą znaleźć się tylko litery, ale ich wygląd zależy od kreatywności ucznia.

 • Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 1 pracę.

 • Przyjmowane będą prace opisane na odwrocie zgodnie ze wzorem:
  imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu.

 • O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy.

 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu.

 • Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora.

NAGRODY:

 • Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.

 • O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy

 

                                                             Powodzenia