Konkurs plastyczny

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Ochrona środowiska na co dzień"

 • Organizatorami konkursu są nauczyciele SP nr 107 w Krakowie.

 • Partnerami i fundatorami nagród jest Rada Dzielnicy IV oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I-VIII.

 • Główny cel konkursu to kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska.

 • Wykonanie pracy – samodzielnie.

 • Forma pracy – płaska.

 • Format pracy – A3.

 • Technika wykonania pracy – dowolna.

 • Pracę należy opatrzyć podpisem: imię i nazwisko, klasa
  i dostarczyć do sali 08, do dnia 25 lutego 2022.

 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy dla potrzeb konkursu na terenie szkoły.

 • O liczbie nagród decydują Jurorzy. Decyzja Jurorów jest ostateczna.

 • Wręczenie nagród laureatom nastąpi w pierwszym tygodniu marca 2022.

 

Osoba do kontaktu: Anna Michalik