Konkurs językowo-plastyczny FIT & HEALTHY

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWO - PLASTYCZNEGO FIT & HEALTHY

ORGANIZATORZY: nauczyciele języka angielskiego z SP
nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców i Macmillan Polska

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

 • rozbudzanie kreatywności i rozwijanie zdolności artystycznych
 • wzbudzanie zainteresowanie językiem obcym
 • promocja zdrowego stylu życia

TERMINARZ:

 • Informacje o konkursie 11 grudnia 2019r.
  • Gotowe prace przekazujemy do 8 stycznia 2020 r. (środa) nauczycielce języka angielskiego pani Annie Michalik
  • Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 stycznia 2020 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje JEDNĄ pracę w formacie A3, dowolną techniką. Ponadto na pracy konkursowej powinny się znaleźć hasła lub informacje w języku angielskim tematycznie związane ze zdrowym stylem życia
 • Przyjmowane będą prace opisane zgodnie ze wzorem:
  imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu!
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu
 • Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora

NAGRODY:

 • Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe
 • O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy – nauczyciele angielskiego i plastyki
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego pierwszy okres nauki

OCENIE BĘDĄ PODLEGAĆ:

zgodność z tematem, poprawność językowa, estetyka wykonania, stopień trudność techniki i oryginalność formy a także samodzielność wykonania i kreatywność