Konkurs języka angielskiego "We're the Champions"

Regulamin konkursu

 

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie języka angielskiego „We’re the Champions”.

 

W konkursie uczestniczą uczniowie klas 1-3.

 

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci,

 • motywowanie dzieci do uczenia się języka angielskiego,

 • promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki,

 • rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,

 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy  
  i  umiejętności.

 

Regulamin:

 1. Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu języka angielskiego klas 1-3

 1. Zgłoszenia przyjmuje pani Anna Michalik do 17 maja.

 1. Konkurs odbędzie się w drugiej połowie maja (dokładna data będzie podana po skompletowaniu wszystkich zgłoszeń)

 1. Uczestnicy konkursu będą pisemnie rozwiązywać test WŁAŚCIWY DLA SWOJEJ GRUPY WIEKOWEJ.

 1. O zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika za rozwiązanie testu.

 1. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o zwycięstwie zadecyduje pisemna dogrywka.

 1. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.

 

Organizatorzy:

 • nauczyciele języka angielskiego

 

Partnerzy konkursu:

 • Rada Rodziców

 

Nagrody:

 • laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe

 

 

UWAGA! WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST NAPISANIE PRZEZ RODZICÓW ZGODY NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE ORAZ TERMINOWE PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU.