Konkurs dla uczniów klas 1-3

Szkolny konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego - 3 edycja

ORGANIZATORZY: nauczycielki języka angielskiego z SP nr 107

z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

• rozbudzanie kreatywności

• zabawa słowami w języku angielskim

• rozwijanie zdolności artystycznych

TERMINARZ:

• Informacje o konkursie 6 grudnia 2017r.

• Gotowe prace przekazujemy do 21 grudnia 2017 r. (czwartek) nauczycielce języka angielskiego pani Annie Michalik.

• Ogłoszenie wyników odbędzie się 2 stycznia 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką. Praca polega na takim przedstawieniu słowa w języku angielskim, aby każdy od razu domyślił się jego znaczenia. W każdej pracy mogą znaleźć się tylko litery, ale ich wygląd zależy od kreatywności ucznia.

• Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 1 pracę.

• Przyjmowane będą prace opisane zgodnie ze wzorem:

imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu.

• O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy.

• Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu.

• Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora.

NAGRODY:

• Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.

• O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy