Akcja pomocy dla Hospicjum w Krakowie.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażują się i pomagają podopiecznym z hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Co roku kupujemy i sadzimy symboliczne cebulki żonkili, a tym samym możemy włączyć się w pomoc najbardziej potrzebującym. Wyrazem naszego wsparcia są pokolorowane przez dzieci żonkile w każdej z klas.

                       

                                                        Dziękujemy!!!