Znaki działań a liczby

1. Zapisz liczbę 100 za pomocą pięciu piątek, znaków działań i nawiasów.
2. Jak za pomocą pięciu jedynek, dowolnych znaków działań i nawiasów zapisać 100?
3. W jaki sposób przy pomocy ośmiu ósemek i dodawania zapisać liczbę 1000?
4. Zapisz 100 używając pięciu trójek i znaków działań.
5. Liczbę 100 zapisz używając sześciu trójek znaków działań i nawiasów.
6. Jak można zapisać liczbę 1000 za pomocą sześciu trójek?
7. Posługując się tylko dodawaniem napisz liczbę 28 za pomocą pięciu dwójek.