Zadaniowe figielki

 1. Mam 10 palców u rąk. Ile jest palców u 10 rąk?
 2. Są dwie monety o łącznej wartości 7 złotych. Jedna z nich nie jest monetą 5 złotową. Powiedz, jakie to monety.
 3. Mając trzy zapałki, nie dodając ani jednej oraz ich nie łamiąc zrób z nich cztery.
 4. Każdy z pięciu braci ma jedną siostrę. Ile jest wszystkich dzieci?
 5. 5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut. Ile żab potrzeba, aby złapać 50 much w ciągu 50 minut?
 6. Ile trzeba wziąć ćwiartek ćwiartki, aby otrzymać połówkę połówki?
 7. Dwaj ojcowie i dwaj synowie złapali łącznie 3 zające - każdy po jednym. Jak to jest możliwe?
 8. Syn ojca szewca jest krawcem. Kim jest szewc dla krawca?
 9. Cegła waży dwa kilo i pół cegły. Ile waży cegła?
 10. Jakie liczby naturalne napisane za pomocą dwu cyfr zwiększają się po usunięciu cyfry z lewej strony?
 11. Premier miał w neseserze 3 teczki. Wezwał do siebie trzech ministrów i każdemu dał jedną teczkę. Jak to możliwe, że w neseserze wciąż jest jedna teczka?
 12. Przekładając dokładnie trzy kulki z Rys. 1 zrób Rys. 2.
 13. kulki

 14. Jeśli przedwczorajsze jutro wypada w niedzielę, to jaki dzień będzie jutro?
 15. W domu zgasło światło. Mama znalazła 4 świeczki, które jedną zapałką zapalił tata. Ile czasu będzie jasno w domu, jeśli pojedyncza świeczka pali się 11 minut?
 16. Mając dwie klepsydry: siedmiominutową i jedenastominutową spróbuj odmierzyć 15 minut.