Zadania dodatkowe

Często pojawiały się pytania o możliwość zrobienia dodatkowych ćwiczeń z matematyki. Dlatego też poniżej zamieszczone zostały zestawy ciekawych zadań. Rozwiązany zestaw należy przedstawić nauczycielowi uczącemu. Istnieje możliwość zdobycia bardzo dobrych ocen. A więc do dzieła!

Klasa IV    Zestaw I    Zestaw II  Zestaw III

Klasa  V    Zestaw I    Zestaw II   Zestaw III

Klasa VI    Zestaw I    Zestaw II   Zestaw III