Bibliografia

Niektóre z zadań zamieszczonych na tej stronie mogą pochodzić z następujących książek:

  • Gałązka K., Matematyka krok po kroku - zbiór zadań nietrudnych,
  • Janowicz J., Konkursy matematyczne w szkole podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2010,
  • Rosół M., Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń  2010,
  • Stryczniewicz B., Bliskie spotkania z matematyką, Wydawnictwo NOWIK Sp.j., Opole 2010.