Dni Integracji w szkole 107

Dni Integracji

W dniach 3 i 4 grudnia po raz kolejny zostały zorganizowane w naszej szkole Dni Integracji. Uczciliśmy w ten sposób Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchody uświetnili wyjątkowi goście ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, który mieści się przy ul. Tynieckiej. Założony w 1948 roku, krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych.

Występy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia przy SOSW dostarczył nam niezapomnianych doznań i wzruszeń, a spotkania uczniów naszej szkoły z niewidomą nauczycielką pracującą w Ośrodku były wyjątkowymi lekcjami. Zajęcia dla uczniów przybliżające problemy osób niepełnosprawnych poprowadziła również pracownica Biblioteki Kraków z Filii nr 20 przy ul. Opolskiej, z którą to filią współpracuje nasza szkoła. Dzieci z klas IV przygotowały dla niej własnoręcznie wykonane upominki, które mogła poznać za pomocą zmysłu dotyku, węchu i smaku. Uczniowie integracyjnej klasy  ósmej przygotowali dla swoich kolegów ciekawe prezentacje „Moje zainteresowania i pasje”. Świetnie bawiliśmy się podczas tańców integracyjnych, w których uczestniczyli starsi uczniowie i zabaw zorganizowanych dla młodszych. Mamy nadzieję, że te dni pomogły zrozumieć problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wzmocniły ideę integracji.