107 porad... (1): Witam?

Młodzi internauci bardzo często rozpoczynają swoje maile od słowa Witam, charakterystycznego dla komunikacji ustnej. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że jego użycie w takiej sytuacji jest - zdaniem wielu językoznawców, np. prof. Jerzego Bralczyka - nieeleganckie i nie należy do dobrego tonu.

Wita zawsze gospodarz, a nie gość. Jeśli więc zwracamy się do osób, których nie znamy osobiście, oraz do osób wyżej od nas usytuowanych, nie powinniśmy używać tej formy, gdyż może ona zostać uznana za niestosowną. Najlepiej zastąpić ją zwrotami Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo lub zwykłym Dzień dobry. Unikniemy wtedy wrażenia, że nadawca korespondencji uważa się za kogoś ważniejszego od odbiorcy.

witam-300x146