INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informator opisujący formę i zakres wiadomości i umiejętności, które będą przedmiotem egzaminu z języka angielskiego po klasie ósmej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: hhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/