Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych – rok szkolny 2019/2020

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.
Etap szkolny, w którym uczestniczyło 39 osób,  odbył się 15 października w naszej szkole.
Do etapu rejonowego dostała się czwórka uczniów z klas 7 i 8 - GRATULUJEMY!

Etap rejonowy odbył się  w dn. 02.12. Żaden uczeń nie zakwalifikował się do finału.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM.