BohaterON

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 5- 8 zaangażowali się w akcję BohaterON.
Akcja o charakterze ogólnopolskim miała na celu podtrzymywanie pamięci o żołnierzach walczących w Powstaniu Warszawskim, poprzez wysłanie symbolicznych widokówek. Wysyłanie kartek poprzedzała przeprowadzona lekcja o Powstaniu Warszawskim, oraz poznanie sylwetek Powstańców. Udział w Akcji umożliwił upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.
Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów: polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.