SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

1. Cele konkursu

• Rozbudzenie ciekawości oraz zainteresowania historią Krakowa.

• Szersze zapoznanie się z wybranymi zabytkami krakowskimi.

• Umożliwienie uzyskania oceny celującej z przedmiotu.

2. Zakres tematyczny:

• Historia wybranych zabytków krakowskiego Rynku: Wieża ratuszowa, Sukiennice, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (zwany Mariackim), Kościół św. Wojciecha, pomnik A. Mickiewicza.

• Rola Rynku w historii Krakowa (najważniejsze wydarzenia, wielkość,  płyty pamiątkowe w posadzce Rynku),• Ilustracje przedstawiające w/w zabytki.

3. Proponowana literatura:

• E. Stadtmüller, A. Chachulska „Kraków i okolice” (spacer 2)

• A. Wyrozumski  „Kraków od A do Z”

• Dowolne przewodniki i źródła ilustracyjne

czas i miejsce konkursu: 26 V, SP 107.

NA WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU BARDZO CHĘTNIE ODPOWIEM Smile