Turniej historyczny "Cechy dawnego Krakowa" - Klasa VC

Klasa VC bierze udział w 2 edycji Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa”.W pierwszym etapie turnieju uczniowie klasy wybrali się z pracownikiem UP w Krakowie oraz przewodnikiem z MH Krzysztofory na wycieczkę po Krakowie, odkrywając ślady cechów średniowiecznego Krakowa.  Gościli również w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych, gdzie mogli się zapoznać z  historią dawnych rzemiosł. W drugim etapie uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną. Aby się właściwie wywiązać z powierzonego zadania klasa przygotowała na szkolnym korytarzu ekspozycję przedstawiającą dawne rzemiosła oraz wcieliła się w rolę średniowiecznych rzemieślników. Do zabawy zaprosili również pozostałych uczniów naszej szkoły. Celem niniejszego konkursu jest „Popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa, poznawanie najważniejszych faktów, promocja dziedzictwa cechowego, a także rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa i umiejętności racy projektowej.” (fragment regulaminu).  Trzymamy kciuki podczas finału !!!!