Na tropie Tadeusza Kościuszki

„Na tropie Tadeusza Kościuszki”, to hasło zabawy która odbyła się 24 marca, w rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Zabawę poprzedziło wyświetlenie  prezentacji w szkolnej bibliotece  dla klas IV – VI oraz wystawa na półpiętrze dotycząca naszego bohatera. W dniu zabawy na korytarzach I i II piętra zawisły kolorowe karteczki z pytaniami dotyczącymi T. Kościuszki, chętni uczniowie odpowiadali na pytania i wrzucali odpowiedzi do koszyczka. Z pośród wszystkich kart odpowiedzi wylosowano pięć prawidłowych, którym przyznano drobne nagrody, a wszyscy pozostali uczestnicy zaangażowani w zabawę poczęstowani zostali cukierkami. Tegoroczna rocznica zbiegła się z 200 rocznicą śmierci T. Kościuszki i została obchodzona pod patronem Sejmu RP oraz UNESCO.