W Małej Ojczyźnie, projekty klas czwartych

Mała Ojczyzna to miejsce, w którym żyjemy i z którym jesteśmy związani. To jest n.p.: nasze miasto, region, dzielnica. Na temat swojej Małej Ojczyzny rozmawiali na lekcji uczniowie klas czwartych. Efektem omawianych zajęć były prace, które opisywały naszą Małą Ojczyznę, jej tradycję, historię, kuchnie oraz najciekawsze miejsca. Oto wybrane prace.