Mity w klasach IV

Podczas zajęć w klasach czwartych, uczniowie zapoznawali się z kulturą i sztuką starożytnej Grecji. Jednym z tematów lekcji była grecka mitologia, którą czwartoklasiści bardzo się zainteresowali. Podsumowując rozdział zilustrowali wybrane mity greckie.