Doradztwo zawodowe w szkole - podstawowe informacje

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

System omikron wspiera proces naboru do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia.

Inne adresy:

https://waszaedukacja.pl

Materiały pomocne dla rodziców i uczniów można znaleźć tutaj (materiały zostały opublikowane przed reformą szkolnictwa z września 2017, stąd w tytule” szkoły ponadgimnazjalne”, które trzeba traktować jako „ponadpodstawowe”):

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomagam-mojemu-dziecku-wybrac-zawod-szkole-ponadgimnazjalna-broszura-dla-rodzicow/

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/

Każdy zainteresowany bardziej szczegółowym opisem zawodu znajdzie tu setki krótkich filmów o różnych zawodach (m.in.. zadania, pożądane cechy pracownika, warunki pracy, przeciwskazania zdrowotne, możliwe ścieżki zawodowe, wymagane kwalifikacje).

Doskonałym źródłem opisu 208 zawodów jest publikacja dla uczniów i rodziców „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”, który można pobrać pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/
lub
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
.

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów:

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

lub

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

lub 

http://euroguidance.pl/publikacje/informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego.pdf

Znajdują się tam grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

Zachęcam do skorzystania z Wyszukiwarki zawodów czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!

Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu, która zawiera:
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

 • grupa elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna
 • grupa transportu drogowego, kolejowego i wodnego
 • grupa zawodów budowlanych
 • grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna
 • grupa zawodów dźwiękowych
 • grupa zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych
 • grupa zawodów fryzjersko-kosmetycznych
 • grupa zawodów gastronomicznych
 • grupa zawodów górniczych
 • grupa zawodów hutniczo-odlewniczych
 • grupa zawodów mechanicznych
 • grupa zawodów poligraficznych i fotograficznych
 • grupa zawodów skórzano-włókienniczo-odzieżowych
 • grupa zawodów spożywczych
 • grupa zawodów turystyczno-hotelarskich
 • grupa zawodów związanych z budową dróg kołowych i szynowych
 • grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska
 • grupa zawodów związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia
 • grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia
 • grupa zawodów związanych z pomocą społeczną
 • grupa zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

stronie projektu Euroguidance/Eurodoradztwo (www.euroguidance.pl) dostępne są karty kwalifikacji do nowo wprowadzonych zawodów.

Karty kwalifikacji dotyczą następujących zawodów:

technik przemysłu mody,

technik lotniskowych służb operacyjnych,

przetwórca ryb,

krawiec,

jeździec,

technik automatyk,

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,

mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,

szkutnik.

W pakiecie znajdują się opisy do następujących kwalifikacji: A71, A72, A73, A74,E32, E.33, E.34, E.35, M.46, M.47, M.48, R.27, T.18

Każda z kart zawiera opis kwalifikacji, czynności zawodowe, warunki pracy, możliwe miejsca zatrudnienia, cechy dobrego pracownika i dodatkowe przydatne umiejętności, wymagania i przeciwskazania zdrowotne, ścieżki uzyskania i potwierdzania kwalifikacji oraz możliwości dalszego kształcenia.

Karty można pobrać ze strony: www.euroguidance.pl [zip 5,0 MB]

Warto odwiedzić też stronę wynagrodzenia.pl, która pozwoli na zdobycie informacji o płacy na różnych stanowiskach. Wiadomości na stronie informują o miesięcznych wynagrodzeniach na 911 stanowiskach w oparciu o dane uzyskane od 495 tysięcy osób.

 https://wynagrodzenia.pl/moja-placa#A

Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

Ewentualne propozycje dotyczące tematyki lub wybranych zagadnień poruszanych na zajęciach w ramach doradztwa zawodowego proszę przesyłać na skrzynkę p. Światłoń przez dziennik elektroniczny.