Świetlica szkolna

czynna w godzinach 7.00-17.00

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są koła zainteresowań, balonikizabawy i gry dydaktyczne oraz turnieje i konkursy.

Świetlica szkolna organizuje wiele imprez i uroczystości: Wernisaż Prac Jesiennych, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Święto Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wiosenny Koncert Rozkwitających Talentów, Dzień Dziecka.

Dzieci biorą udział w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych. Przez cały rok trwa konkurs „Zostań Mistrzem Świetlicy”, w którym uczniowie zdobywają co miesiąc medale w kategoriach: Mistrz Aktywności, Czystości, Ciszy, Dobrych Manier, Koleżeńskości.

Zapraszamy do zobaczenia nas w Galerii

kokardka

"Działaj z imPETem!"

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół "Działaj z imPETem!". Jest to działanie edukacyjne długofalowe z zakresu edukacji ekologicznej. Kampania społeczno- ekologiczna „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET, które są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych oraz ich recyklingu. Bez edukacji nie ma segregacji. Bez segregacji nie ma recyklingu. Bez recyklingu nie ma pięknej planety.

We wrześniu odbyły się zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET. Głównym celem zajęć było poznanie/utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Na zakończenie zajęć uczniowie odbyli wirtualny spacer wewnątrz ŚMIECIArki Mieci oraz wyrazili chęć udziału w dodatkowym konkursie na: hasło zachęcające do odwiedzenia Mieci.                                                                                    

Nasze działania oparte będą na 6 kartach edukacyjnych z zadaniami (jedna karta na każdy miesiąc), które będą umieszczane w specjalnie przygotowanym w tym celu kąciku na korytarzu przy głównym wejściu do szkoły.

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone w ramach zajęć świetlicowych oraz w oddziałach klasowych. W marcu przystąpimy do ogólnopolskiego konkursu, polegającego na wykonaniu lapbooka przedstawiający świat segregacji butelek PET. Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród naszych uczniów, ale także ich rodzin. Zachęcamy do śledzenia kampanii „Działaj z imPETem!” na Facebooku (www.facebook.com/dzialajzimpetem), gdzie na bieżąco informujemy o konkursach, eventach i innych naszych działaniach. Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, a patronami medialnymi w tym roku zostały Polsat Jim Jam oraz Radio Kolor. Więcej szczegółów, regulamin konkursu i programu dostępne są na stronie www.dzialajzimpetem.pl

opracowanie: A. Skrzyńska

 

Pasowanie na świetliczaka

Dnia 14 października 2020 r. odbyło się w naszej świetlicy pasowanie na Świetliczaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników zabawy, czyli naszych najmłodszych uczniów – pierwszoklasistów. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki musiały wykazać się szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. W ostatniej konkurencji kandydaci wykazywali się umiejętnościami w próbie wygimnastykowanego języka. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie.

Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczystą przysięgę która brzmiała:
Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
uśmiechniętym i koleżeńskim.
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
Nigdy nie zapomnę powiedzieć:
Dzień Dobry, Przepraszam, Dziękuję Do Widzenia .
Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
sprzątać, troszczyć się o świetlicę.
I oczywiście kochać swoje Panie.
Ślubujemy.

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało zamówiony na tę okazję wyjątkowy, imienny medal Świetliczaka. Nauczyciele świetlicy życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.

Opracowała: Agnieszka Skrzyńska


  

 

Uwaga Konkurs!!! "Cukierek za życzliwość"

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zgłosiliśmy  naszą świetlicę do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie "Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem" organizowanym przez Fundację Dwa Skrzydła Anioła w Lublinie. Jednym  z zadań Fundacji jest promowanie wychowania młodzieży przez wolontariat. Celem konkursu jest uczenie dzieci i młodzieży ze szkół  podstawowych bezinteresownej pomocy (wolontariat) potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Przyświeca temu znana zasada "Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość pachnie".

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2020 r. i będzie trwać do dnia 15 stycznia 2021 r.

Do konkursu zgłosiło się 70 uczniów naszej szkoły (we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu). Zostali oni zapoznani z zasadami Konkursu oraz otrzymali szczególowy Regulamin.  Każdy uczeń uczestniczący w konkursie ma za zadanie założenie zeszytu, tzw.  "Dzienniczek dobrych uczynków" i na bieżąco samodzielnie i własnoręcznie zapisywać wykonane dobre uczynki. Konkurs koordynują oraz sprawują opiekę i bieżący nadzór nad uczniami nauczycielki świetlicy p. Monika Żyrek i p. Agnieszka Skrzyńska. Po 15 stycznia 2021 r. zostana ocenione osiągnięcia uczniów i przekazane ich zeszyty do Komisji Szkolnej ustalonej przez Dyrekcję Szkoły.  Komisja Szkolna ustali kto zwyciężył w szkole.  Komisja Szkolna do dnia 20 lutego 2021 r. prześle do Fundacji  Dziennik dobrych uczynków osoby, która  zwycięży. Zwycięzcy Ogólpolskiego Konkursu zostałą wyłonieni i podani przez Fundację do dnia 30 marca 2021 r. na stronie internetowej Fundacji Dwa Skrzydła Anioła w Lublinie. Na zwycięzców czekają oczywiście wspaniałe nagrody.

Opracowała: A. Skrzyńska

   

Konkurs !! Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

Człowiek nie może żyć bez miłości.

Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.

Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,

rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.

Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:

zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Św. Jan Paweł II

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

organizowany przez Szkołę Podstawową w Brzostówcu z okazji 100 urodzin WIELKIEGO POLAKA

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Brzostówcu.

Koordynatorem - Artur Musiejuk, katecheta.

Honorowy patronat : Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski; ks. kan. Krzysztof Pawelec - Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim; Waldemar Potęga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostówcu.

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Cele konkursu:

Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

Założenia konkursu:

Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.

Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.

Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).

Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

Zasady uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu całej Polski.

Każda szkoła może przysłać lub osobiście dostarczyć po trzy prace z każdej kategorii wiekowej w formacie A3 (organizator zachęca do przeprowadzenia etapu szkolnego we własnym zakresie) na adres: Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 72, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY, Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży. Będą oceniane tylko prace indywidualne. Nie będą oceniane prace zbiorowe lub uszkodzone (prośba o zabezpieczenie prac podczas wysyłki).

Kategorie wiekowe i technika wykonania:

Klasa I - III (rysunek, malarstwo - dowolna technika, wydzieranka).

Klasa IV - VI (rysunek, malarstwo - dowolna technika , płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie).

Klasa VII - VIII (malarstwo, płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie, witraż - dowolny materiał).

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko autora,

– klasa, technika wykonania pracy,

– pełna nazwa szkoły, telefon i email,

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

– oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Nowy termin nadsyłania/dostarczania prac upływa 2 października 2020r.

O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 12 października 2020.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*.

* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 14 maja 2020.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*.

* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

Do szkolnego etapu konkursu zgłosiło się 8 dzieci z klas 1-3. Pod opieką nauczycielek świetlicy uczennice (były to same dziewczynki) wykonały oryginalne, bardzo ładne prace konkursowe przedstawiające papieża Jana Pawła II z nauką oraz przesłaniem dla dzieci i młodzieży. Temat konkursu i jego wykonanie wcale nie było łatwym zadaniem dla tak małych dzieci. Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II jest dla nich znana tylko z przekazów, mediów, literatury. Cieszymy sie, że nasze świetliczaki podjęły wyzwanie i tym bardziej im gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie. Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu ogólnopolskiego zostały wysłane 3 prace (Marta J. kl. 2 a, Milenka W. kl. 3 b, Dorotka G. kl. 3 b).

Życzymy dziewczynkom  powodzenia i szczęścia w finale konkursu!

   

Opracowała: A. Skrzyńska

 

 

Eko - Szkoła

W tym roku szkolnym , podobnie jak w poprzednich, nasza świetlica bierze udział w wielu projektach edukacyjnych. Jednym z nich jest ogólnopolski projekt Eko - Szkoła. W ramach jednego z zadań projektu wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji #szadziMy zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser - Dudę. Ważnym wydarzeniem było zasadzenie przed szkołą otrzymanej z Lasów Państwowych sadzonki drzewa lipy.  Uroczyście i własnoręcznie zrobiła to dyrektor naszej szkoły - pani Urszula Guzikowska , oczywiście przy asyście świetliczaków. Uczniowie zobowiązali się dbać i pielęgnować sadzonkę, aby wyrosła na piekną, okazałą lipę.

     

Opracowała:

A. Skrzyńska   

Strona 10 z 28