Świetlica szkolna

czynna w godzinach 7.00-17.00

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są koła zainteresowań, balonikizabawy i gry dydaktyczne oraz turnieje i konkursy.

Świetlica szkolna organizuje wiele imprez i uroczystości: Wernisaż Prac Jesiennych, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Święto Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wiosenny Koncert Rozkwitających Talentów, Dzień Dziecka.

Dzieci biorą udział w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych. Przez cały rok trwa konkurs „Zostań Mistrzem Świetlicy”, w którym uczniowie zdobywają co miesiąc medale w kategoriach: Mistrz Aktywności, Czystości, Ciszy, Dobrych Manier, Koleżeńskości.

Zapraszamy do zobaczenia nas w Galerii

kokardka

PASOWANIE NA RADOSNEGO ŚWIETLICZAKA

W dniu 20 października 2021 roku, jak co roku w październiku, w naszej świetlicy szkolnej odbyło się Uroczyste Pasowanie na  Radosnego Świetliczaka, które zostało przygotowane przez nauczycieli świetlicy.

Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków uczniów klas pierwszych, a także rozwinięcie w dzieciach poczucia przynależności do społeczności świetlicowej, kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, integracja grupy, stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Na początek pierwszaki z wielką radością zaśpiewali piosenkę „Podajmy sobie ręce”. Uczennice klasy 3 c – Kinga i Nadia - powitały najmłodszych uczniów, a następnie pierwszaki zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w wierszu pt. „W świetlicy”. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny sprawdzian gotowości świetlicowej. Musieli wykazać się odwagą oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie przeszli próbę wiedzy w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że doskonale znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Testem sprawności była zabawa ruchowa, w której dzieci miały za zadanie jak najdłużej poruszać się z serwetką na głowie w rytm muzyki Mozarta. Na koniec był jeszcze całkiem niełatwy test na znajomość naszej szkoły, z którym nasi wychowankowie wspaniale sobie poradzili. Dzieci poradziły sobie znakomicie z zaliczeniem wszystkich prób, a uśmiechy na ich twarzach świadczyły o tym, że świetnie się bawiły. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było tradycyjne ślubowanie, do którego pierwszaczki przystąpili z należytą powagą i godnością. Została odczytana i powtarzana przez dzieci Rota Świetlika czyli treść ślubowania, która brzmiała następująco:
” Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
uśmiechniętym i koleżeńskim.
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
Nigdy nie zapomnę powiedzieć:
Proszę, Przepraszam, Dziękuję                                                                                                                  Dzień dobry i Do Widzenia.
Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
sprzątać, troszczyć się o świetlicę.
I oczywiście szanować swoje Panie.
Ślubujemy.
 

Po złożonej przysiędze każdy uczeń klasy pierwszej został uroczyście pasowany na świetliczaka przez Panią Dyrektor Katarzynę Madej-Kycia. W dowód przyjęcia do „gromady świetlicowej” uczniowie składali odcisk palca na Akcie Ślubowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy npowy "świetlik" otrzymał drobny upominek - niepowtarzalną, imienną przypinkę – odznakę wzorowego świetliczaka oraz symbolicznie coś słodkiego. Ostatnim akcentem uroczystości były oczywiście wspólne pamiątkowe zdjęcia. Wychowawcy świetlicy życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości i zadowolenia w życiu świetlicowym.

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska

   

 

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS RODZINNY "DEKORACJA JESIENNA"

Kompozycje z kwiatów i owoców. Jesienna dekoracja wnętrza i ogrodu | Dom.pl

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS RODZINNY

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów klas I – VIII, rodzeństwo, rodziców, dziadków do udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie Rodzinnym

„Dekoracja jesienna” 

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator - świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

Cele konkursu –

< wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie pracy;

< rozwijanie i prezentacja twórczości artystycznej;

< rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne;

< odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;

< budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

< rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości;

Format prac – dowolny

Technika – dowolna

Kryteria oceny -

– pomysłowość, kreatywność

– walory artystyczne

– estetyka, staranność wykonania

Uczestnicy – uczniowie szkoły wraz z rodzinami

Zasady konkursu:

 1. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 3. Każda praca powinna zostać podpisana: imieniem i nazwiskiem autorów, klasa i wiek ucznia, nazwa konkursu. (załącznik nr 1)
 4. I kategoria: klasy I-IV oraz II kategoria: klasy V-VIII wraz z rodzinami.
 5. Na zdobywców 3-ch pierwszych miejsc (w każdej kategorii) czekają atrakcyjne nagrody.

 

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac na konkurs – w dniach 25 – 27 października 2021 r.                                        Prace należy dostarczyć do  świetlicy szkolnej.
 2. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac będą opublikowane do dnia 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły/ zakładka świetlica oraz na profilu Facebook SP 107.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
  z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Skrzyńska, Monika Żyrek

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

 

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS RODZINNY "DEKORACJA JESIENNA"

Kompozycje z kwiatów i owoców. Jesienna dekoracja wnętrza i ogrodu | Dom.pl

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS RODZINNY

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów klas I – VIII, rodzeństwo, rodziców, dziadków do udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie Rodzinnym

„Dekoracja jesienna” 

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator - świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

Cele konkursu –

< wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie pracy;

< rozwijanie i prezentacja twórczości artystycznej;

< rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne;

< odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;

< budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

< rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości;

Format prac – dowolny

Technika – dowolna

Kryteria oceny -

– pomysłowość, kreatywność

– walory artystyczne

– estetyka, staranność wykonania

Uczestnicy – uczniowie szkoły wraz z rodzinami

Zasady konkursu:

 1. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 3. Każda praca powinna zostać podpisana: imieniem i nazwiskiem autorów, klasa i wiek ucznia, nazwa konkursu. (załącznik nr 1)
 4. I kategoria: klasy I-IV oraz II kategoria: klasy V-VIII wraz z rodzinami.
 5. Na zdobywców 3-ch pierwszych miejsc (w każdej kategorii) czekają atrakcyjne nagrody.

 

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac na konkurs – w dniach 25 – 27 października 2021 r.                                        Prace należy dostarczyć do  świetlicy szkolnej.
 2. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac będą opublikowane do dnia 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły/ zakładka świetlica oraz na profilu Facebook SP 107.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
  z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Skrzyńska, Monika Żyrek

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

   

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne” II edycja. Nauczycielami koordynującymi i czuwającymi nad przebiegiem projektu są: pani Agnieszka Skrzyńska i pani Monika Żyrek.

Celem projektu jest:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie rozwoju kreatywności dzieci/uczniów poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granica.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Patronami projektu są:

Czasopismo "Świetlica w Szkole" - dwumiesięcznik dla nauczycieli

Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli

PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła Podstawowa - portal dla nauczycieli

Regulamin projektu dostępny pod linkiem:

http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2021/06/miedzynarodowy-projekt-edukacyjny.html

O wszystkich działaniach, postępach i osiągnięciach na poszczególnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco. Można obserwować nasze poczynania na stronie projektu pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska

 

 

MAGICZNA MOC BAJEK

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK

W roku szkolnym 2021/2022 nasza świetlica bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”, czyli Bajkowa podróż do krainy wartości  i dziecięcej wyobraźni. Jest to niezwykła inicjatywa, w której biorą udział przedszkola i szkoły z całej Polski, a także polskie placówki oświatowe za granicą. Bardzo ważnym elementem tego projektu jest współpraca z rodzinami uczestniczących w projekcie dzieci, która zakłada wspólne czytanie bajek i baśni w domu po to, aby wzbudzić w dzieciach potrzebę kontaktu z książką. Wspólne czytanie dostarcza bowiem pozytywnych emocji, wpływa na rozwój więzi rodzinnych, daje dziecku poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Projekt „Magiczna Moc Bajek” składa się z ośmiu modułów realizowanych od października 2021 r. do maja 2022 r.                            Honorowymi patronami projektu są: Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawiak, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Burmistrz miasta Jasła, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Oswoić Los, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Centrum Bajki w Pacanowie, Reksio Fundacja im. Heleny i Lechosława Marszałków, Bliżej Przedszkola.

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2021/09/Miedzynarodowy-Projekt-Czytelniczy-MAGICZNA-MOC-BAJEK-_-REGULAMIN-2021-2022.pdf link do regulaminu projektu

Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci, rozpowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych, przekazywanie wartości moralnych oraz uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną

We wrześniu nauczycielki świetlicy – p. Agnieszka Skrzyńska i p. Monika Żyrek wprowadziły dzieci do realizacji projektu, ucząc przewodniej piosenki „Magiczna moc bajek”, wykonując naszego „Bajkowego przyjaciela” – kukiełkę Pyzę, która będzie towarzyszyła dzieciom podczas magicznej podróży do świata wartości oraz aranżując „Kącik Projektowy”. Nasze działania można będzie śledzić na stronie projektu https://www.facebook.com/groups/488002891977381

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska

   

   

Strona 7 z 28