Świetlica szkolna

czynna w godzinach 7.00-17.00

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są koła zainteresowań, balonikizabawy i gry dydaktyczne oraz turnieje i konkursy.

Świetlica szkolna organizuje wiele imprez i uroczystości: Wernisaż Prac Jesiennych, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Święto Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wiosenny Koncert Rozkwitających Talentów, Dzień Dziecka.

Dzieci biorą udział w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych. Przez cały rok trwa konkurs „Zostań Mistrzem Świetlicy”, w którym uczniowie zdobywają co miesiąc medale w kategoriach: Mistrz Aktywności, Czystości, Ciszy, Dobrych Manier, Koleżeńskości.

Zapraszamy do zobaczenia nas w Galerii

kokardka

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  "Ekologiczna ozdoba bożonarodzeniowa" został rozstrzygnięty. Jury przyznało następujące miejsca:

I MIEJSCE    Ryszard W. PSP nr 2 w Garwolinie

II MIEJSCE   Emilia S.  ZSP nr 11 w Gliwicach

III MIEJSCE  Zuzanna W. PSP nr 2 w Garwolinie

WYRÓŻNIENIE:

                   Michalina Z. PSP nr 2 w Garwolinie

                   Ewelina J. PSP nr 2 w Garwolinie

                   Milena N. ZSP nr 11 w Gliwicach

                   Zofia S. ZSP nr 11 w Gliwicach

Serdecznie gratulujemy zwyciężcom! 

opracowanie: mgr A. Skrzyńska

  

 

WYNIKI KONKURSU "Jesienna dekoracja"

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom Ogólnoszkolnego Konkursu Rodzinnego "Jesienna dekoracja" za udział w konkursie i wykonanie tak wielu pięknych, oryginalnych dekoracji. Komisja konkursowa oceniając  prace wzięła pod uwagę kreatywność, estetykę wykonania oraz zgodność z tematem.

Oto wyniki:

klasy I- III

I MIEJSCE  Lena J. klasa II b

                 Karol. C. klasa II b

                 Lena Z. klasa III b

II MIEJSCE Hanna N. klasa I a

                  Pola R. klasa III b

III MIEJSCE Leon S. klasa I c

                  Emilia K. klasa III b

WYRÓŻNIENIE

                 Kamil B.  klasa II c

klasy IV - VIII

I MIEJSCE  Konstantyn P. klasa IV b

                 Karol G. klasa VII a

II MIEJSCE  Kamil B. klasa IV B

III MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

                  Dorota G. klasa IV b

                   Kinga J.  klasa  V a

                   Julia N. klasa VI a

                   Wojciech N. klasa VII a

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom.

 

KONKURS OGÓLNOPOLSKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Ekologiczna ozdoba bożonarodzeniowa”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :
 • Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I – IV uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej.
 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
 • Prace powinny być zaopatrzone:

metryczką (zał.1) zawierającą:

- imię i nazwisko dziecka, wiek oraz klasa

- nazwę placówki, adres, telefon oraz adres e-mail

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego

- tytuł pracy

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (zał. 2)

 1. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe – prace przestrzenne – wykonujemy w dowolnym formacie oraz dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 6 grudnia 2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO

ul. Zdrowa 6

31 – 216 Kraków

z dopiskiem ŚWIETLICA SZKOLNA

 1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

* O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

* Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych
 • nawiązanie do tradycji świątecznych
 • wrażenia artystyczne
 • samodzielność

* Dla laureatów konkursu organizator gwarantuje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

* Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  https://www.sp107krakow.pl/ zakładka świetlica oraz na profilu FB szkoły.

Organizator o nagrodzonych pracach poinformuje uczestników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiór nagród, dyplomów oraz podziękowań na terenie miasta Kraków – osobisty w SP 107, zaś poza miastem Kraków organizator zobowiązuje się do wysłania Pocztą Polską.

 1. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy, a następnie przekazanie na kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód przeznaczony będzie na rzecz Hospicjum dla dzieci Alma Spei w Krakowie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Przesłanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Koordynatorzy konkursu: Pani Agnieszka Skrzyńska i Pani Monika Żyrek

   

WYNIKI KONKURSU RODZINNEGO					</div>
					<span class= 

KONKURS RODZINNY

Jesienne dekoracje *.* na Pomysły - Zszywka.pl

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS RODZINNY

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów klas I – VIII, rodzeństwo, rodziców, dziadków do udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie Rodzinnym

„Dekoracja jesienna” 

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator - świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

Cele konkursu –

< wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie pracy;

< rozwijanie i prezentacja twórczości artystycznej;

< rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne;

< odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;

< budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

< rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości;

Format prac – dowolny

Technika – dowolna

Kryteria oceny -

– pomysłowość, kreatywność

– walory artystyczne

– estetyka, staranność wykonania

Uczestnicy – uczniowie szkoły wraz z rodzinami

Zasady konkursu:

 1. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 3. Każda praca powinna zostać podpisana: imieniem i nazwiskiem autorów, klasa i wiek ucznia, nazwa konkursu. (załącznik nr 1)
 4. I kategoria: klasy I-IV oraz II kategoria: klasy V-VIII wraz z rodzinami.
 5. Na zdobywców 3-ch pierwszych miejsc (w każdej kategorii) czekają atrakcyjne nagrody.

 

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac na konkurs – w dniach 25 – 27 października 2021 r.                                        Prace należy dostarczyć do  świetlicy szkolnej.
 2. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac będą opublikowane do dnia 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły/ zakładka świetlica oraz na profilu Facebook SP 107.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
  z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Skrzyńska, Monika Żyrek

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

 

 

   

Strona 6 z 28