Świetlica szkolna

czynna w godzinach 7.00-17.00

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są koła zainteresowań, balonikizabawy i gry dydaktyczne oraz turnieje i konkursy.

Świetlica szkolna organizuje wiele imprez i uroczystości: Wernisaż Prac Jesiennych, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Święto Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wiosenny Koncert Rozkwitających Talentów, Dzień Dziecka.

Dzieci biorą udział w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych. Przez cały rok trwa konkurs „Zostań Mistrzem Świetlicy”, w którym uczniowie zdobywają co miesiąc medale w kategoriach: Mistrz Aktywności, Czystości, Ciszy, Dobrych Manier, Koleżeńskości.

Zapraszamy do zobaczenia nas w Galerii

kokardka

KONKURS MISTRZ ŚWIETLICY - ROZDANIE DYPLOMÓW

W ostatnim dniu nauki przed wakacjami miało miejsce podsumowanie całorocznego konkursu motywacyjnego  pt. „Mistrz świetlicy”. Uczniom pozytywnie wyróżniającym się pod względem zachowania w świetlicy, kultury, przestrzegania zasad i aktywności w zajęciach wręczone zostały dyplomy oraz słodkie  upominki.
Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe, gdyż brane były pod uwagę osiągnięcia z całego roku. Serdecznie gratulujemy wzorowym i wyróżnionym uczniom - naszym  świetlikom.

Życzymy Wszystkim wspaniałych,  niezapomnianych wakacji!

Tytuł Mistrza i Mistrzyni Świetlicy w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:

KLASA I A 

 1. Michał Cukier

2. Michał Pernal

3. Feliks Gierowski

4. Maja Pluta

5. Emilka Sajdutka

6. Szymon Krawczyk

KLASA I B

1. Gabrysia Huk

2. Maja Kulon

3. Wanda Drewniak

KLASA IC

1.Iga Berdychowska

2. Jan Guzek

3. Stanisław Malinowski

4. Hanna Burak

KLASA II A

1. Jakub Kossakowski

2. Anastazja Księżyc

3. Zuzanna Marszał

KLASA II B

1. Amelia Cieślik

2. Alicja Janas

3. Lena Jurasz

4. Martyna Kołtun

5. Cloe La Mattina

6. Julita Maruńczak

7. Kinga Pietryga

8. Eliza Sowicka

9. Zosia Gal

KLASA II C

1. Alexey Konstantinov

2. Hanna Malinowska

KLASA III A

1. Amelia Czernicka

2. Marta Jabłońska

3. Julita Leniek

KLASA IIIC

1. Nadia Nikodem

opracowały: Monika Żyrek i Agnieszka Skrzyńska

        

 

„Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”

UROCZYSTA KONFERENCJA

Dnia 21 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w Wadowicach odbyła się konferencja „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich Wam dziś opowiadamy”, na którą zostaliśmy zaproszeni.

Program uroczystości obejmował między innymi:

Rozmowa z Mikołajem Pawlakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka (odbyło się online).

Podróże na koniec świata i w głąb siebie – Jan Mela - polski podróżnik i działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością.

Zwiedzanie Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Podczas konferencji rozdane zostały cenne nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu. Uczennica naszej szkoły Amelia Cieślik z klasy 2 b zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym w kategorii klas I – III.

SERDECZNIE GRATULUJMY AMELCE!

opracowała: Agnieszka Skrzyńska

   

     

 

 

MAGICZNA MOC BAJEK

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU CZYTELNICZEGO „MAGICZNA MOC BAJEK”

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni III Edycja Rok szkolny 2021/2022

„Czym chleb dla ciała, tym baśń dla duszy” – tymi słowami można podsumować rolę baśni i bajki w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Baśnie i bajki daję wsparcie, poczucie siły i nadzieję. Są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Przenoszą nas w świat magii, uczą wartości, wskazują co jest dobre a co złe. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości jakie dają bajki wzięliśmy udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” czyli „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”.

Koordynatorkami projektu były nauczycielki świetlicy - pani Monika Żyrek i pani Agnieszka Skrzyńska.

Projekt był realizowany z uczniami klasy 1a i 1c uczęszczających do świetlicy szkolnej. Wzięło w nim udział 37 dzieci. Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych, zwłaszcza wobec osób z niepełnosprawnością. Podczas zajęć zwracano uwagę na przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną. Ważnym celem było także wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa), rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia, a także wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2021/2022. Aby zrealizować projekt wykonaliśmy określone zadania z ośmiu modułów. Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano zajęcia z ośmiu modułów: szacunek, przyjaźń, tolerancja i akceptacja, dobre maniery i kultura, tradycja, empatia i wrażliwość, piękno i ochrona przyrody, miłość-rodzina-patriotyzm.

Systematycznie obserwowałyśmy zachowania dzieci, prowadziłyśmy bogatą dokumentację fotograficzną, tworzyłyśmy i eksponowałyśmy na gazetkach prace dzieci, prowadziłyśmy rozmowy z dziećmi i rodzicami. Wszystkie działania były na bieżąco zamieszczane Facebooku szkoły.

Podsumowując możemy stwierdzić, iż Projekt „Magiczna moc bajek” przyczynił się do rozwijania u dzieci zainteresowań, kreatywności i twórczego myślenia, wyzwolenia emocji oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynął zdecydowanie na umiejętność współpracy w grupie.

Poprzez analizę treści książek czytanych dzieciom kształtowałyśmy ich postawy społeczne oraz przekazywałyśmy różne wartości moralne. Wyzwalałyśmy wśród dzieci pozytywne emocje oraz wspierałyśmy ich wszechstronny rozwój. Uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię, koncentrację uwagi oraz zdolność twórczego myślenia. Kształtowałyśmy postawę empatii wobec osób niepełnosprawnych i uświadamiałyśmy, że są oni wartościowymi, wspaniałymi ludźmi, którzy tak jak wszyscy chcą się bawić, śmiać i spędzać czas razem z innymi.

Kończąc nasze całoroczne działania w ramach międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek” chcemy serdecznie podziękować za współpracę rodzicom uczniów uczestniczących w projekcie. Dziękujemy szczególnie Pani Karolinie Gierowskiej i Pani Agnieszce Cukier za aktywne uczestniczenie w projekcie, bezinteresownie poświęcony czas, udział zajęciach oraz czytanie dzieciom książek.

Koordynatorki projektu:

mgr Agnieszka Skrzyńska

mgr Monika Żyrek


   

PODSUMOWANIE PROJEKTU KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klas I - V pod nadzorem nauczycieli świetlicy p. Agnieszki Skrzyńskiej i p. Moniki Żyrek brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne” – II edycja.

Organizatorem projektu jest autorka bloga Kreatywne Prace Plastyczne.

Projekt realizowany był od września 2021 r. do maja 2022 r. Jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Głównym założeniem projektu było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw oraz dziecięcej twórczości plastycznej. Powyższe działania twórcze mają wpływ na rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni i uwagi oraz wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności. Organizator projektu zachęca do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.

Udział w projekcie był wspaniałą przygodą, która pozwoliła na swobodną zabawę sztuką oraz poszukiwanie prostych rozwiązań plastycznych, które dają niepowtarzalne efekty. Uczniowie chętnie podejmowali kolejne wyzwania, a odejście od "gotowców" i szablonów rozbudzało kreatywność dzieci. Mnóstwo zabawy i zachwytu nad efektami własnych działań towarzyszyło nam na każdych zajęciach. Podczas procesu tworzenia uczniowie doskonalili się w samodzielności, rozwijali poczucie estetyki, twórcze myślenie, a także zdolności manualne. Atrakcyjna dla uczniów była dowolność, jaką wszyscy mieli podczas procesu tworzenia. Dzieci były pod dużym wrażeniem możliwości, jakie stwarzają niektóre techniki plastyczne. Udział w projekcie stał się inspiracją do prowadzenia kreatywnych i ciekawych zajęć.

Dziękujemy autorce bloga „Kreatywne Prace Plastyczne” - Pani Beacie, za wspaniałe inspiracje oraz umożliwienie promowania sztuki naszych uczniów.

Patronami projektu byli:

Czasopismo „Świetlica w szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Koordynatorkami projektu były:

mgr Agnieszka Skrzyńska

mgr Monika Żyrek

 

opracowała: Agnieszka Skrzyńska

 

 

„Szkoła z pasja pomagania” - certyfikat

Dobiegła końca IV edycja całorocznego konkursu „Szkoła z pasją pomagania” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Dnia 8 czerwca br. w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca dokonania społeczności szkolnych i ich zaangażowanie w poszczególne akcje konkursowe. Specjalne przesłanie do uczestników programu i gratulacje dla wyróżnionych szkół skierowała Pierwsza Dama. Nasza szkoła zajęła zaszczytne miejsce wśród 38 szkół wyróżnionych Certyfikatem „Szkoła z pasja pomagania”.                                                                              Przez cały rok współpracowaliśmy z Hospicjum Alma Spei w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego, który miał charakter konkursu. Pomimo trudnego roku – pandemia i wsparcie dla Ukrainy – udało nam się zrealizować szereg zadań. W listopadzie otrzymaliśmy list do Świętego Mikołaja od Maksa - podopiecznego hospicjum. Dzięki życzliwości oraz wsparciu Rady Rodziców udało nam się spełnić marzenie chłopca i zakupiliśmy upragniony prezent mikołajowy. Kolejnym naszym działaniem była zbiórka żywności oraz artykułów chemii gospodarczej dla rodzin podopiecznych Hospicjum domowego Alma Spei. W grudniu, mimo wielu przeciwności losu, zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód został przekazany w formie darowizny dla Fundacji Alma Spei. Kolejnym zrealizowanym przez nas zadaniem na rzecz Alma Spei była akcja dobroczynna „Pieluszka od Zajączka” przeprowadzona przed Świętami Wielkanocnymi. Zbieraliśmy pampersy oraz artykuły higieniczno-pielęgnacyjne. Wszystkie nasze działania udokumentowane zostały w postaci kolażu zdjęć, który stanowił element konkursu „Szkoła z pasją pomagania”. Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za wspieranie naszych działań. Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tak szlachetnej i wspaniałej inicjatywy.

Opracowała: Agnieszka Skrzyńska

 

   

Strona 4 z 28