Biblioteka

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW 2022/23

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2022/2023, biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych podręczników szkolnych. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu czynności związanych ze zwrotem podręczników, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i o ścisłe ich przestrzeganie.  


Podręczniki są zwracane przez klasy wraz z wychowawcami  według ustalonego harmonogramu w dniach 06.06-21.06.2023r. Harmonogram dostosowany jest do wycieczek zaplanowanych na czerwiec, próśb zgłoszonych przez nauczycieli oraz możliwości biblioteki szkolnej.


1. Zwrot podręczników klas IV-VIII odbywać się będzie następująco: Czynności formalne odbędą się w sali lekcyjnej klasy. Bibliotekarz sprawdza kompletność zestawu każdego ucznia, a następnie uczniowie przenoszą własny zestaw podręczników do biblioteki szkolnej na wskazane miejsce.

2. Zwrot podręczników klas I-III odbywać się będzie następująco: Podręczniki klas I-III zwracane są kompletami (kolejne części podręczników + j. angielski) przez WYCHOWAWCÓW klas.

3. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia przypisanego mu kompletu podręczników w wyznaczonym terminie według harmonogramu. Każdy zestaw i każda książka w zestawie posiada własny numer.

4. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Sprawdzenie stanu książek będzie możliwe dopiero po odbiorze zestawów. książkach W sprawie ewentualnych zniszczeń/braków, z rodzicami kontaktować się będzie wychowawca klasy.

5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, naderwanie okładki, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne (nie uwzględnione podczas wypożyczania), które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości przez kolejne roczniki.

6. Niezdanie kompletu podręczników wiązać się będzie z opóźnieniem wydania podręczników na przyszły rok szkolny do momentu rozliczenia się z biblioteką za rok bieżący. Zabieg ten jest nieunikniony, ponieważ niezdanie kompletu podręczników w obecnym roku szkolnym uniemożliwi zamknięcie stanu podręczników, a tym samym innemu uczniowi otrzymanie kompletu podręczników na nowy rok szkolny.
Wykaz podręczników w danych oddziałach jest dostępny na stronie szkoły.

Bardzo proszę o PRZYGOTOWANIE podręczników do zwrotu poprzez:
•    usunięcie okładek
•    usunięcie zapisanych ołówkiem notatek,  przyklejonych znaczników i zakładek.
•    zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia itp.

NIE ZWRACAMY podręcznika z religii i zeszytów ćwiczeń.

WAŻNE!
Biblioteka szkolna od piątku 26.05.2023 nie wypożycza książek, przyjmowane będą jedynie zwroty.
Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki muszą zostać zwrócone BEZWZGLĘDNIE do dnia 5.06.2023r. Proszę o sprawne rozliczenie się z podręczników i książek wypożyczonych w ściśle wyznaczonych terminach.


 

Wyniki międzyszkolnego konkursu "Okładka mojej ulubionej książki"!

Są wyniki międzyszkolnego konkursu "Okładka mojej ulubionej książki"! Wyniki zostały ogłoszone 26.05.2023r. po bardzo długim czasie od dnia wysłania najlepszych prac z etapu szkolnego. Niestety z pośród uczestników naszej szkoły nie mamy zwycięzców ale i tak możemy być z siebie zadowoleni. Dlaczego? Bo.... przecież podczas wykonywania prac plastycznych rozwijamy zdolności manualne, kształtujemy i zwiększamy wyobraźnię.

Konkurs oceniany był przez trzy składy jury.Pierwszy to nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 39. Drugi to uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego tej szkoły. Trzeci to internauci.

Dla zainteresowanych wynikach konkursu -odsyłam do informacji umieszczonych na stronę organizatora: http://www.sp39krakow.pl/

 

 

KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS IV-VIII

W dniu 19 kwietnia 2023roku w naszej szkolnej bibliotece odbył się szkolny konkurs recytatorski. Uczniowie klas IV-VIII przygotowali wybrany przez siebie wiersz twórczości Aleksandra Fredry-patrona roku 2023. Jury w cztero-osobowym składzie wysłuchało i obserwowało z uwagą umiejętności najlepszych uczniów wybranych z poszczególnych klas. Jak zwykle uczestnicy konkursu zaprezentowali umiejętności na wysokim poziomie. Występy uczestników były urozmaicone humorystycznymi scenkami w wykonaniu uczniów starszych klas.
Po wystąpieniu wszystkich uczestników jury dokonało oceny umiejętności uczniów i wybrało „najlepszych z najlepszych”.
Oto wyniki:
Miejsce I –Gabriela Sitarz, 4c
Miejsce II –Lena Zawilska, 4b
Miejsce IIII –Mateusz Cukier, 6b

Wyróżnienia otrzymali:
Helena Suszkiewicz, 5a
Mateusz Fajfer, 4c
Julia Baranik, 6a

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału w konkursie w kolejnym roku szkolnym!

   

Międzyszkolny Konkurs plastyczny- „Okładka mojej ulubionej książki”. Wyniki etapu szkolnego.

Szkolna komisja konkursu plastycznego pt."Okładka mojej ulubionej książki” wytypowała  pięć prac plastycznych, których autorami są uczniowie:
Iga Regnowska - klasa 1a
Kaja Domka -klasa 2c
Nadia Podsiadło – klasa 3b
Pola Regnowska – klasa 4b
Kinga Juraszek – klasa 5a.

Prace te zostały przekazane do organizatora konkursu międzyszkolnego  do Szkoły Podstawowej nr 39 w Krakowie. Konkurs jest realizowany w ramach trzech kategorii: I kategoria - ocena jury II kategoria - przyznanie nagrody publiczności poprzez głosowanie na zdjęcia z wybraną pracą konkursową na FB Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie (polubienie)

Głosowanie rozpocznie się 17.04.2023 i potrwa do 23.04.2023r. do godziny 12:00.

III kategoria - nagroda Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 39.

Zatem czekamy na informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu, a będą one zamieszczone na stronie organizatora. Galeria  najładniejszych rysunków już jest zamieszczona na stronie szkoły, a wśród nich są prace uczniów z naszej szkoły: http://www.sp39krakow.pl/.

 

Konkurs plastyczny-„Okładka mojej ulubionej książki”

Międzyszkolny Konkurs plastyczny- „Okładka mojej ulubionej książki”
Regulamin etapu szkolnego1. Organizator konkursu:

I etap- szkolny: Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
II etap-międzyszkolny: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie.

2. Cele konkursu:
•    Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci .
•    Poszukiwanie twórczych rozwiązań.
•    Kształtowanie poczucia estetyki.
•    Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
•    Popularyzacja czytania.

3. Zadanie konkursowe: stworzenie okładki swojej ulubionej książki.

4. Wymagania:
•    Technika prac: dowolna
•    Format: A5, A4, A3 – prosimy o przestrzeganie formatów prac.
•    Każdy projekt powinien zawierać nazwisko autora książki oraz tytuł.
•    Okładki nieistniejących książek zostaną zdyskwalifikowane.
•    Wiek uczestników: 6-11 lat (klasy I-V SP).
•    Każda praca powinna być czytelnie podpisana ołówkiem z tyłu rysunku (drukowanymi literami): Imię i nazwisko, Wiek autora/ Klasa.
•    Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko 1 pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu).


5. Konkurs jest realizowany 2 etapowo:
•    I etap -wewnątrzszkolny, według regulaminu Szkoły Podstawowej nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.
•    II etap – międzyszkolny, według regulaminu Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie.

6. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

•    Pracę wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 1 (karta udziału w konkursie)  należy przynieść do biblioteki szkolnej do nauczyciela bibliotekarza Pani Moniki Gleń.
•    Prace należy złożyć do 23 marca 2023r. w godzinach 8.30-14.00.

7. Skład komisji konkursowej  etapu szkolnego:
•    Monika Gleń – nauczyciel bibliotekarz
•    Dorota Witkowska – nauczyciel plastyki

8.Zakres prac  komisji konkursowej etapu szkolnego:
•    Z pośród wszystkich prac komisja wybierze 5 najlepszych prac.
•    Wybrane prace muszą spełniać wymagania regulaminów etapu szkolnego i międzyszkolnego.
•    5 wybranych prac  zostanie przekazanych organizatorom konkursu międzyszkolnego do Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie.
•    Decyzja komisji konkursowej dotycząca wyboru prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9. Regulamin konkursu międzyszkolnego (etap II) wraz z załącznikiem nr 1.
•    Regulamin - dostępny w bibliotece szkolnej.
•    Załącznik nr 1- dostępny w bibliotece szkolnej.

UWAGI:
•    Aby uczeń mógł wziąć udział w konkursie rodzice są zobowiązani do podpisania Karty uczestnika w konkursie plastycznym „Okładka mojej ulubionej książki”(załącznik nr 1).
•    Podpisanie załącznika nr 1 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez  organizatora etapu szkolnego (szkoła macierzysta) oraz wykorzystanie wizerunku i nazwisk uczestników dla potrzeb konkursu.

 

 

 

   

Strona 1 z 4